Ernst Jünger stále s námi

Přidal: | publikováno: 29. 03. 2015

Před 120 lety se narodil v německém Heidelbergu spisovatel, myslitel a voják, Ernst Jünger. Jeho přínos lze vnímat v několika rovinách nebo také v několika obdobích, neboť tento významný autor se dožil úctyhodných 102 let a prožil dvě světové války (jako voják), napětí studené války a novodobé sjednocení Německa. Chtělo by se říci, že Jünger byl určitým ztělesněním sebereflexe moderního němectví 20. století, které nemá obdoby (možno nesnadno porovnat s Carlem Schmittem).

Jüngerovy interferující existenciální roviny:

– rovina vůle nebo voluntarismu

– rovina politická

– rovina experimentální

– rovina umělecká (kombinuje výše uvedené)

Za vskutku pozoruhodný je jeho žitý princip za I. velké války, kdy se rigorózně držel Aristotelova hesla „Eleos, Phobos, Katharsis“. Vyhledávání nebezpečí smrti a její blízkost má za následek hlubokou ontologickou proměnu a návrat k plnosti existence. Evola, s nímž Jünger udržoval dlouhodobé kontakty, tvrdil, že tato  takřka fyzicky destruktivní metoda je pozitivní v onom duchu samotného „prozření“ před fyzickým zánikem a tudíž je jednou z „cest“.

Byl velkým kritikem Hitlerova národního socialismu, zejména masovosti, maloměšťáctví a nepochopení politické mise dělnictva. Psal do periodik blízkých tzv. německému národnímu bolševismu (ojedinělý nerasistický směr národního antikapitalismu, pozitivního elitářství a propojení moderního fenoménu dělnictva s pruskou vojenskou tradicí), v jeho myšlení se projevovaly rovněž prvky anarchismu (v souvislosti s jeho intelektuálními schopnostmi) a voluntaristického subjektivismu. Kromě toho experimentoval s hašišem, kokainem, meskalinem a LSD. Udržoval přátelství s Martinem Heideggerem, Juliem Evolou, Carlem Schmittem, Albertem Hofmannem, Mircea Eliadem a dalšími.

V době, kdy jsou tzv. konzervativci posedlí anglosaským kramářským a kupeckým konzervatismem (trhem), si připomínáme tohoto skutečného a autentického kontinentálního konzervativce, který se zařadil právem na čelní místa německé konzervativní revoluce.

Konzervatismus ≠ kapitalismus, kramářství, lichva a vyděračství!

„Vystřihejte se největšího nebezpečí, jaké existuje – dejme si pozor, aby se život pro nás nestal čímsi obyčejným. Nezáleží na tom, jakou materii je třeba ovládnout a jaké prostředky jsou k dispozici – ona teplota krve, která vchází do bezprostředního kontaktu, nesmí být ztracena. Nepřítel, který ji má, je pro nás cennější než přítel, jenž ji nepoznal.“  – Ernst Jünger.

Junger_Schmitt

Ernst Jünger s Carlem Schmittem v roce 1943

TOPlist