Člověk, svoboda a rovnost (záznam z diskuse)

Přidal: | publikováno: 20. 03. 2015

Předkládáme stručný výstup několika konkrétních bodů z popřednáškové debaty v rámci 39. diskusního večera na téma Člověk, svoboda a rovnost v moderní době. Diskusní večer proběhl minulé úterý v Clubu Alembiq a naším hostem byl slovenský teolog a filozof Štefan Šrobár.

Človek, sloboda a rovnosť v modernej dobe

Záznam z diskusie na prednáške

 

– Štát si musí udržať vlastnú infraštruktúru, ktorú nemá rozpredať zahraničným firmám. Inak ohrozí vlastnú ekonomickú a politickú identitu. V prípade napadnutia sa nebude môcť postaviť na odporbrániť sa.

Globálne prepojenie štátov sa nemôže uskutočniť bez prehlbovania vlastnej identity.

– Vo vnútri štátu je nevyhnutné prepojenie súkromného a spoločného vlastníctva. Sú to dva póly jedinej skutočnosti. Nekontrolovaný nárast súkromného sektoru môže viesť k polarizácii spoločnosti na extrémne chudobných a bohatých jedincov.

– Veľké obchodné reťazce by nemali pohlcovať malé súkromné firmy. Veľké firmy sa často zbavujú tovaru, ktorý nedokážu predať. Ide aj o vyváženosť cenovej politiky, ktorá býva často narušená. Ceny v supermarketoch nie súnízke a preto ani príťažlivé.

– V rozvojových krajinách je najprv potrebné odstraňovať negramotnosť a až potom rozvíjať u ľudí ekonomické povedomie. Dotáciami je možné chudobných motivovať, aby sa aj oni stávali tvorcami bohatstva spoločnosti. Aj množstvo humanitárnych organizácií sa podieľa na tomto rozvoji.

– Bohaté štáty často oberajú rozvojové krajiny o ich prírodné bohatstvo a znemožňujú im hospodársky rast.

– Chudobné krajiny by však nemali očakávať pomoc „zvonku“, ale mali by sa zbavovať vlastnej biedy vytváraním takých ekonomických štruktúr, ktoré zodpovedajú ich kultúre.

– Pokusy o implantovanie hodnôt západnej demokracie do spoločenských pomerov krajín s odlišnou kultúrou a náboženstvom nie je úspešné.

– Spoločenské pomery týchto krajín musia dozrieť zvnútra evolučnou cestou a nemožno ich meniť militantným násilím.

– Privatizácia môže byť impulzom pre tvorivosť, ale nesie v sebe aj negatívne črty. Napríklad súkromné firmy v snahe dokazovať maximálne zisky, predávajú vyrábané zbrane teroristickým skupinám.

– Ak sa komunikácie a letiská odpredajú zahraničným investorom, môže to vážne ohroziť obranyschopnosť krajiny.

– Zákaz držania zbraní súkromnými osobami by pravdepodobne neznížilo riziko možného napadnutia. Väčší dôraz by sa mal klásť na kontrolu držiteľov zbraní prostredníctvom psychotestov. Psychotesty by mali zostavovať renomovaní odborníci.

– Násilie nás ohrozuje na každom kroku. Prevencia je však možnánutná. Následné opatrenia nie sú dobrým riešením.

Zaznamenal: Štefan Šrobár

Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc. sa narodil v roku 1945 v Bratislave, po absolvovaní Agronomickej fakulty na VŠP v Nitre (1970) pracoval ako vedecký pracovník v odbore poľnohospodárska fytopatológia a ochrana rastlín. Po ukončení štúdia teológie na CMBF v Bratislave (1994) pôsobil ako katechéta na strednej škole. V súčasnosti sa venuje teologickej publicistike a biblickej exegéze.

TOPlist