Von Thronstahl

Přidal: | publikováno: 23. 11. 2010

Všechno co vidím je ekonomie, zrada, zlatá jalovice a idioti tancující kolem ní, oslavující úpadek.“ Von Thronstahl

Jedná se o výrazný hudební projekt ze sousedního Německa. Von Thronstahl německy znamená ocelový trůn. Předpona von přede jménem poukazuje na šlechtickou urozenost. Zakladatelem a jednou z nejvýraznějších postav skupiny je Josef Maria Klumb. Klumb filosoficky vychází z myšlení antimodernistického faráře Hanse Milche, který odmítal závěry Druhého vatikánského koncilu. Přesto nelze kapelu pokládat za „čistě“ křesťanskou a katolickou. Ve Von Thronstahl se vedle sebe sešli katolíci, ateisté i pohané spojení odporem k modernímu úpadkovému materialismu.

Tematicky se kapela inspiruje evropskou tradicí a historií, politickými problémy, římským katolicismem, ale i pohanskými kořeny evropské kultury. Po hudební stránce se pohybuje mezi neofolkem, Gothic/Dark wawe a military industrial. V jejích skladbách zaznívá jak bojově drsný pochodový tón, tak jemná folková nostalgie. Kapela mimo jiné vytvořila hudební kompilace věnované osobnostem jako Julius Evola, Cornelius Codreanu, Leni Riefenstahl, Josef Thorak, Arno Breker a Hermann Hendrich.

Kapela byla sice založena v roce 1995, ale její první plné CD IMPERIUM INTERNUM bylo vydáno až v roce 2000. Pro IMPERIUM INTERNUM je důležitý opakující se motiv Artušovských legend a Svatého Grálu. Toto prví album definovalo určitou zvláštní estetiku, která se pro Von Thronstahl stala na dlouhou dobu typickou. Jako poslední bylo v květnu tohoto roku vydáno 2. CD nazvané Conscriptum. Von Thronstahl a další podobné kapely (Death in june, Der Blutharsch, Krepulec, H.E.R.R., Triarii, Laibach…) tvoří dnes jakýsi kulturní underground převyšující uměleckou kvalitou i poselstvím tvorbu dnes hlavního popkulturního  proudu.

Ukázka z tvorby:

TOPlist