Česká obec sokolská slaví 153 let od jejího založení

Přidal: | publikováno: 16. 02. 2015

Před 153 lety založili pánové Tiersch a Fügner českého Sokola. Nová tělovýchovná organizace byla ovlivněna německým protějškem tzv. turnerskými spolky. Smyslem spolku byla všestranná i speciální tělesná výchova ztělesněná v antickém ideálu kalokagathie (jednota ducha a těla).

Spolek byl postaven na filozofii občanské rovnosti po zániku feudálního řádu. Mísil v sobě prvky sociálně darwinistické, vitalistické a voluntaristické. Členové si bez ohledu na tehdejší sociální postavení mezi sebou tykali a oslovovali se „bratře a sestro“.

Sokol měl v mnoha dobách nelehkou existenční situaci, zejména za Protektorátu se měl stát základem Kuratoria a za rudého socialismu součástí jednotného ČSM. Sokol býval v průběhu ČSR (1918 – 1938) i paramilitární organizací, která měla na starost ochranu státních hranic při narušování její celistvosti (např. podílení se na likvidaci Slovenské a Maďarské republiky rad).

Dnes je ze Sokola spolek humanistů a částečně gerontokratů udržující mýtus „tatíčkovství“… Bohužel…

TOPlist