Slovensko jako země homofobů?

Přidal: | publikováno: 8. 02. 2015

Slováci včera hlasovali v referendu o zachování přirozených hodnot. Hlasování prosadila Aliance za rodinu, která za tímto účelem již v srpnu loňského roku vysbírala přes 400 tisíc podpisů. Vzhledem k potřebné nadpoloviční volební účasti bylo předem zřejmé, že boj s větrnými mlýny bude rázu symbolického, naši sousedé však prokázali velkou statečnost.

Hlasování probíhalo do včerejší desáté hodiny večerní, přičemž ještě téhož dne po sečtení většiny výsledků, začaly české informační servery o nebývalé podpoře ochránců přirozené rodiny informovat se zcela tendenčními titulky, viz iDNES: „Na Slovensku by vyhráli homofobové, k urnám jich však přišlo málo.

Titulek z iDNES, který byl posléze změněn...

Titulek z iDNES, který byl posléze změněn…

Tedy, řečí redaktorky iDNESu, pokud si myslíte, že manželství uzavírá muž a žena, homosexuálové nemají adoptovat děti a rodiče mají právo své děti v oblasti sexuální výchovy a euthanasie vzdělávat, pak jste homofobové.

Zlý úmysl?

Jistě nejsem jediný, kdo má o kvalitě a objektivitě naší současné žurnalistiky, zvláště u deníků jako je iDNES a zvláště jejich internetového zpravodajství, své pochybnosti. Kdybych tak mohl celou věc posoudit jen jako nevědomost, nestál by mi, mezi dalšími perlami, onen titulek ani za zmínku. Jeho autorkou je však uvedena Bc. Anna Barochová, která letos čerstvě vedle „žurny“ absolvovala na FSS MU i Bezpečnostní a strategická studia a dále studuje Hospodářskou politiku a správu. Takový člověk snad o politickém dění přehled má a velmi dobře ví, co píše.

Výsledky referenda

Včerejšího referenda se zúčastnilo 21,4% oprávněných voličů (944 209 odevzdaných volebních lístků), z nichž se přes 92% vyslovilo souhlasně se zněním otázek referenda, přičemž na 1. otázku odpovědělo ANO 94,5% na 2. otázku 92,43% a na 3. otázku 90,32% slovenských občanů.

Pro úplnost ještě přikládám plné znění otázek referenda:

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Podrobnější výsledky voleb: ZDE.

Referendum mělo smysl

Demokratické referendum narušila svými aktivitami iniciativa NEJDEME, která vybízela slovenské občany nesouhlasící se zněním otázek referenda k neúčasti na něm. Odpůrci přirozenosti se tak zachovali velice racionálně, když chtěli zamezit dosažení nadpoloviční většiny hlasů. Prý je navíc neúčast na referendum zároveň i občanským postojem. To jistě je. Je to postoj, kterým se tito propagátoři gender-homo mainstreamingu zříkají demokratických principů, respektive účasti na věcech veřejných. Ale to už dnes nikoho nevzrušuje. Jen bych jim to rád připomněl, až zase budou obnaženi na svých zvrácených pochodech volat po svých právech a adopci dětí.

Tak jako tak, podpora, již se referendum těšilo, byla obrovská nejen z řad církve (biskupská konference a dokonce i papež František se za referendum vedle desítek církevních organizací postavili), ale i vládních míst (prezident Kiska a premiér Fico) a celé společnosti. Naproti tomu iniciativa NEJDEME měla nesrovnatelně menší podporu a je třeba přiznat, že i v případě jejich účasti na referendu by požadavek nadpoloviční účasti nemohl být splněn.

Zbývá snad jen dodat, že referendum zbytečné nebylo. Dokázalo stmelit slovenskou společnost hájící přirozený řád světa a znamená tak první odrazový můstek pro další aktivity obránců našich rodin před novou zrůdnou ideologií, před níž nesmíme zavírat oči zrovna tak, jako před těmi předchozími. Snad tentokrát prozřejme rychleji.

Více informací o referendu na stránkách Aliance za rodinu: ZDE.

TOPlist