Konceptuální klub Lva Borského: aktuální bibliografie čítárny Červenobílých a Délského potápěče

Přidal: | publikováno: 23. 09. 2014

Minulý týden jsme vám představili čítárnu Červenobílých a Délského potápěče, která je dostupná našim příznivcům a redaktorům k prezenčnímu studiu každé úterý od 18 do 21 hodin v Clubu Alembiq na Údolní 46 v Brně.

Níže vám představujeme současný seznam literatury (není abecedně seřazený), který bude pravidelně aktualizován:

Hardt, Michael – Negri, Antonio (2001): Empire. Harvard University Press.

de Meneses, Filipe Ribeiro (2010): Salazar: A Political Biography. Enigma Books.

Conquest, Robert (1986): The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine. Oxford University Press.

Sienkiewicz, Henryk (1986): Ohněm a mečem. Praha, SPN.

Jirásek, Alois (1966): Proti všem. Praha, SPN.

Čapek, Karel (1939): Válka s mloky. Praha, Nakladatelství Fr. Borový.

Masaryk, T. G. (1930): Jak pracovat. Praha, Čin.

Aksjonov, Vasilij (1963): Kolegové. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury a umění.

Conrad, Joseph (1958): Nostromo. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.

Nesvadba, Josef (1962): Výprava opačným směrem. Praha, Čs. spisovatel.

Še, Lao (1947): Rikša. Praha, Nakladatelství Elk.

Čukovskij, Nikolaj (1956): Poslední plavba kapitána Lapérouse. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy.

Drda, Jan (1952): Krásná Tortiza. Praha, Čs. spisovatel.

Remarque, Ericha Maria (1982): Stíny v ráji. Praha, Lidové nakladatelství.

Márquez, Gabriel Garcia (1986): Sto roků samoty. Praha, Lidové nakladatelství.

Trenker, Luis (1938): Sperrfort Rocca Alta. Berlin, Th. Knaur.

Daum, Fritz (1940): Flucht in die Wildnis. Berlin, Otto Uhlman Verlag.

Heller, Joseph (1985): Hlava XXII. Praha, Naše vojsko.

Drnek, Jan (2011): Žáby v mlíku. Praha, Naše vojsko.

Institut Marxe-Engelse-Lenina (1945): J. Stalin. Brno, Knihovna rovnosti.

Bartošek, Karel – Pichlík, Karel (1957): Hanebná role amerických okupantů v západních Čechách v roce 1945. Praha, Nakladatelství svoboda.

Brežněv, Leonid (1978): Malá Země. Praha, Lidové nakladatelství.

Urx, Eduard (1979): Umění a proletariát. Praha, Čs. spisovatel.

Volkov, M. a kol. (1971): Dějiny Komunistické strany Sovětského svazu. Praha, Nakladatelství svoboda.

Osolsobě, Jiří (1989): Zbylo nás devět. Praha, Naše vojsko.

Le Goff, Jacques (2003): Středověký člověk a jeho svět. Praha, Nakladatelství Vyšehrad.

Etienne, Robert (2007): Julius Caesar. Praha, KMa.

Funke, K. a kol. (1998): Slovník sekt. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství.

Nisbet, Robert (2011): Politický konzervatismus. Praha, Leda.

Kliment, Charles K. – Nakládal, Břetislav (2006): Slovenská armáda 1939 – 1945. Praha, KMa.

Svoboda, Ludvík (1981): Z Buzuluku do Prahy. Praha, Naše vojsko.

TOPlist