Zpráva ze sobotní přednášky

Přidal: | publikováno: 15. 11. 2010

Červenobílí z Prahy a Brna navštívili v sobotu 13. listopadu přednášky pořádané občanským sdružením Přátelé Vyšehradu v Praze. Jednalo se celkem o dvě přednášky. Tématem první byl dávný spor o pravost rukopisu Královédvorského a Zelenohorského, který, navzdory všeobecnému mínění, není dodnes zcela vyřešen. Doplňující přednáškou byla první z připravované série na téma Estetika 20. století.

Rukopisy královédvorský a zelenohorský – nejstarší české písemné památky nebo podvrhy? Zde proti sobě vystoupili hned dva přednášející. Jan Kašpar z Památníků národního písemnictví zastával všeobecně přijímanou tezi, totiž že RKZ nejsou středověkými písemnými památkami. Pravost RKZ zde obhajoval Jiří Urban z České společnosti rukopisné. Oba přednášející nejprve uvedli argumenty o pravdivosti svého přesvědčení, poté si vyměnili poznatky a došlo na dotazy účastníků přednášky. Zajímavé byly především informace pana Urbana o posledním vědeckém bádání o pravosti RKZ, které se uskutečnilo na konci 60. let pod vedením spisovatele Miroslava Ivanova.

V současné době jsou originály RKZ uloženy v Knihovně Národního muzea v Praze a k žádnému novodobému (polistopadovému) zkoumání nedošlo. To je odmítáno s odůvodněním, že otázka pravosti rukopisů je již dávno vyřešena a zodpovězena ve sborníku RKZ – dnešní stav poznání, jenž byl vypracován na základě poznatků „Ivanovova týmu“. Ten však, aspoň dle tvrzení pana Urbana, nic podstatného nedokazuje a pravost nevyvrací.

Osobně si nedovolím napsat, zdali jsou rukopisy pravé nebo se jedná o falza, přesto mě velmi mrzí hloupé útoky na údajného autora Královédvorského rukopisu V. Hanku. Stejně tak je mi líto, že lidé ve sporech o pravost rukopisů často pomíjejí hodnotit jejich obsah. Zapomeňme na chvíli na spory o tom, jestli jsou rukopisy ze 14. nebo 19. století a podívejme se na ně z hlediska estetického. Ať byly takové nebo makové, jsou to díla krásná, skutečný literární poklad našeho národa, který kvůli sporům o pravost (tedy dobu vzniku) zůstává naprosto nedoceněn…

Estetika 20. století – architektura. V druhé části programu vystoupil se svým úvodem do Estetiky 20. století Antonín Šalanský, který nás v této vstupní přednášce seznámil s architekturou a nalákal na další pokračování. Tím bude přednáška o malířství a sochařství, která proběhne 11. prosince a budeme o ní ještě informovat.

TOPlist