Šerm. Již nežijící odkaz starých dob?

Přidal: | publikováno: 13. 11. 2010

Zdravím dobří lidé. Váš pokorný Cyrano se vrací s dalším v pořadí druhým článkem ze série o šermu. Minulý článek jsem věnoval kritice nesmyslné módy, která se u nás již nějakou dobu rozšiřuje. Dnes bych však kritiku odsunul stranou (i když si občasnou jedovatost neodpustím) a spíše vám přiblížil ideu šermu, tak jak ji vidím já. Doufám, že časem se pod těmito články rozbouří alespoň nějaká diskuze, abych se také něčemu přiučil a rád bych znal i vaše názory na problematiku, kterou jsem nakousl.

Musíme si, drazí čtenáři, uvědomit, že šerm v současné době již neslouží svému účelu tak jak v minulosti. Málokomu se stane, že jej na ulici přepadne chlápek se šavlí a vyzve jej na souboj, takže umění šermířské se přesunulo spíše na morální nebo chcete-li duševní úroveň, a to si mnozí šermíři nedokážou nebo nechtějí uvědomit. Ovšem nepopírám, že mnohé techniky vám mohou pomoci i ve standardních situacích, kdy je potřeba se ubránit a pořád zde můžeme šerm zhodnotit jako sport, či koníček, který rozhodně stojí za to, ale je třeba mít respekt ke všemu, co se šermu týká.

Šerm je něčím, co by nás mělo naplňovat a vyrovnat se sebou samým. I váš drahý Cyrano si však musí přiznat, že když se šermem začínal, bylo to z pouhé snahy se vyčlenit, „zamachrovat“ a být zajímavým, ale je třeba uvědomit si, že z těchto pohnutek nelze dělat žádný bojový sport. Velmi nebezpečný popud k tomu, aby člověk začal šermovat, je bezesporu touha po násilí. A problém je, že se z těchto zvrácených pohnutek mnozí šermíři vůbec nevyhrabou. Nechci však ze všech dělat krvelačné bestie, to bych hodně přeháněl.

Velký problém českých zemí je v tom, že se ještě snažíme najít své místo ve světě historického šermu. Snažíme se navázat na něco, co v některých zemích Evropy nikdy návaznost neztratilo. Byly i pokusy, a to již v předminulém století, zavést tady šermířskou tradici, ale ty jsou v současné době také zapomenuty. Málokdo již ví, že hnutí Sokol bylo z počátku převážně šermířské (o tomto tématu se rozepíšu v jiném článku). A právě proto, že jsme ještě ve fázi hledání, dochází k páchání mnohých zrůdností na šermířském umu.

Tážete se tedy Cyrana, co pro něj je šerm? Pro mne vše, co by v současné době měl šerm představovat, symbolizuje motto Tovaryšstva bojových umění, které zní: „antiquo modo, antiquo more“ neboli „starý mrav, starým způsobem“. Toto motto vyjadřuje, že šerm je v současné době již opravdu starý mrav a pozůstatek dob dávných (dáme-li stranou šerm sportovní) a jestli máte zájem něco takového provozovat, patří k tomu i snaha o zachování jisté morálky a etiky. Právě tento přístup odděluje zrno od plev. Právě tohle je etika, morálka a vyšší princip, o nichž zde celou dobu i v ostatních článcích píši. Snaha o to oprostit se od nesmyslné rvačky a vyvést vše na jinou úroveň.

Šerm je zajímavý v tom, že se v něm spojuje umění a věda. Dobrý kaligraf je zpravidla dobrým šermířem a ten, kdo dokáže vidět úhly, přímky i kruhy má nakročeno na to, státi se dobrým bojovníkem. V tomto je šerm velmi originální. A proto by se k němu také mělo jako k umění a vědě přistupovat: s citem i rozumem.

Cyrano vás již, dobří lidé, nebude dále zdržovat výlevy v tomto článku a záhy bude pokračovat dalším v této sérii o šermu. Příště se pokusím zaměřit na souboj. Co to je souboj? Kdy začíná? Budu se tedy těšit. Loučím se s vámi a pište dolů do diskuze své zkušenosti se šermem, ať se nám to tady rozproudí. Vivat rex!

TOPlist