Humanitární mise EFSK – Kosovo a Metohije 2013 – 5. díl: Závěrečné shrnutí velmi úspěšné mise

Přidal: | publikováno: 29. 08. 2014

Přinášíme závěrečný díl z loňské dobrovolnické humanitární mise na Kosovo, kterou zorganizovala Evropská fronta solidarity pro Kosovo, a jíž se zúčastnili také naši redaktoři. V tomto díle se kromě několika posledních dojmů dočkáte také závěrečného shrnutí celého chválihodného podniku.

efsk5_01

Dojmy z Kosova

Srbové na nás udělali neobyčejně dobrý dojem. Všude byla cítit skutečná atmosféra slovanského přátelství. Opakovaně nám ukazovali svou nesmírnou pohostinnost všude tam, kde jsme byli. Dokonce i nesmírně chudé rodiny Stanojkovićů a Kocinců nám připravily v rámci svých skromných možností pohoštění. Zajímavým postřehem z Kosova je skutečnost, že se mezi Srby na Kosovu dodnes udržují prastaré tradice a patriarchát. Ve zbytku Srbska se tradiční hodnoty sice nadále do jisté míry udržují, avšak stále více ustupují pod tlakem Západu a globalizace.

Srbská společnost na Kosovu je ovšem nadále silně konzervativní a patriarchální a je stále věrná starým evropským tradicím, které ostatní evropské národy již opustily. To jde vidět např. při jednání se Srby na Kosovu. Kdykoliv jsme se s nimi setkali, komunikovali s námi vždy jen muži, zatímco ženy zůstávaly v pozadí a většinou s námi, dle obyčeje, buď nekomunikovaly vůbec, nebo jen minimálně. To bylo vidět jak při návštěvě školy, tak i při návštěvě rodin a vůbec všude na Kosovu. Pochopitelně ve velkém městě, jakým je např. Kosovská Mitrovice, nejsou tyto obyčeje tak výrazně patrné. Srbové jsou rovněž silně věřící a oddaní své pravoslavné víře.

Jak je známo, obchod s drogami v Evropě kontroluje albánská narkomafie. Na Kosovu jsme se dozvěděli, že hlavním organizátorem tohoto obchodu je vláda USA. Americká armáda převáží z Afghánistánu opium na Kosovo do své základny Camp Bondsteel. Na Kosovu se pak opium zpracovává a drogy po té albánská narkomafie distribuuje do celé Evropy. Nejen pro Albánce, ale i pro americkou vládu, se tak jedná o ohromný zdroj příjmů. Navíc existují domněnky, že šíření drog v evropských zemích vyhovuje západním elitám i z politicko-společenských důvodů.

 

 

 

 

O co na Kosovu jde?

Někteří se možná ptají, proč vůbec došlo ke kosovskému konfliktu a proč Západ toto území Srbům vyrval a vyhlásil zde svůj loutkový kvazi stát. Příčin je několik. Pro USA je kontrola Kosova zcela zásadní z geopolitických a strategických důvodů. Proto také Američané Kosovo obsadili a vytvořili z něj „nezávislý stát“. Kosovo je americkým satelitem, který je na Washingtonu závislý po všech stránkách. To je vidět v Kosovu na každém kroku. Všude jsou vyvěšeny americké vlajky a nápisy jako „Thank you NATO“. V hlavním městě Prištině dokonce stojí socha Billa Clintona v nadživotní velikosti a hlavní ulice jsou pojmenovány po předních západních politicích, např. Georgi Bushovi či Madlein Albrihtové a dalších.

V Kosovu se ostatně také nachází největší americká vojenská základna na světě mimo území USA, jedná se o již zmiňovaný Camp Bondsteel. Proč je právě Kosovo pro Washington tak důležité? Jednak se díky němu podařilo Američanům porazit nepoddajné Srby a ovládnout tak Balkán. Ten má přitom zásadní strategickou pozici, neboť spojuje Evropu s Asií. Dalším důvodem je pak oslabení ruského vlivu v regionu, neboť Srbsko je tradičně proruské a v neposlední řadě k důvodům patří také ohromné surovinové bohatství, které Kosovo skýtá.

Kříž, symbol Srbska a jeho křesťanské víry, hrdě se tyčí nad městem Kragujevac ve středním Srbsku.

Kříž, symbol Srbska a jeho křesťanské víry, hrdě se tyčí nad městem Kragujevac ve středním Srbsku.

Zajímavé postřehy z Kosova

Naším cílem je pochopitelně pomáhat všem lidem, kteří jsou na Kosovu ohroženi okupačním režimem a samozvanou vládou narkomafie a válečných zločinců z UČK. Proto podporujeme všechna nealbáncká etnika na Kosovu. Je třeba si totiž uvědomit, že oběťmi zločinů albánských teroristů nebyli jen Srbové nýbrž všichni nealbánci. V programu naší cesty bylo navštívit také Gorance. Jedná se o Srby muslimského vyznání, kteří jsou samozřejmě plně loajální Srbsku. I oni byli opakovaně obětí teroru albánských teroristů a dodnes jsou na Kosovu utlačováni. Proto jsme je chtěli také navštívit, ale nedostatek času nám to neumožnil.

Je třeba rovněž podotknout, že v kosovském konfliktu nejde v žádném případě o náboženství. Někteří lidé u nás vidí v tamním konfliktu jakýsi náboženský střet, jedná se však o zásadní omyl. Tamní konflikt je ryze etnický a rozhodně nelze tvrdit, že by v něm mělo zásadní roli náboženství, ať už islám či křesťanství. Albáncům totiž nejde o náboženství. Navíc, jak již bylo řečeno, zdaleka ne všichni kosovští Albánci jsou muslimové. Je mezi nimi i řada katolíků, dokonce i hlavní předák jejich boje za nezávislé Kosovo, Ibrahim Rugova, byl katolík.

Albánci žijící v samotné Albánii jsou pak téměř ze 40 % křesťany ať už katolického či pravoslavného vyznání. Na Kosovu jsou nealbáncká muslimská etnika, jež byla a jsou zcela prosrbská. Cílem albánského teroru na Kosovu nebyli jen Srbové, ale také nealbánci muslimského vyznání.

Co se týče ničení srbských křesťanských chrámů a klášterů na Kosovu, ani k tomu nedocházelo z náboženských důvodů. Památky byly ničeny jako srbské národní symboly. Dnes se ostatně místo ničení snaží tyto stavby přivlastnit a lživě argumentují tvrzením, že se ve skutečnosti jedná o svatostánky či památky albánské.


Zajímavý rozhovor s ředitelem základní školy Šarski odred, které jsme poskytli humanitární pomoc.

Shrnutí naší nesmírně úspěšné sbírky

Na závěr by se slušelo vše trochu shrnout. Začneme podle nás tím největším úspěchem. Během sbírky, která trvala něco málo přes dva měsíce a byla propagovaná výhradně za pomoci internetu, se podařilo na české poměry vybrat dosud rekordní sumu, která činila 52 000,- Kč. Veliký dík patří i fanouškům brněnské Zbrojovky, kteří společně s boxerským klubem Brennen Boxing Club vybrali na 11 400,- Kč. Mimo jiné jste také přispěli jedním laptopem a ohromným množstvím dětských hraček a oblečení všeho druhu a velikostí. (Pro srovnání v první sbírce, která se konala, na jaře se podařilo vybrat 12 500,- Kč). Naše sbírka tak byla díky Vašim příspěvkům nesmírně úspěšná. Veliké množství vybraných finančních i materiálních příspěvků překonalo naše očekávání.

Italští aktivisté přispěli na humanitární pomoc částkou přesahujících 20 000,- Kč. Cifru, která mírně překročila 10 000,- Kč, věnoval na pomoc finský dobrovolník. Celkem se tedy vybralo okolo 82 000,- Kč (respektive 3 300 euro). Jak již bylo zmíněno výše, přivezlo se několik desítek kilogramů materiální pomoci, která byla rozdělena mezi navštívené rodiny. Materiální pomoci bylo tentokrát tolik, že jsme nebyli bohužel schopni všechny věci do Kosova přivést. Co nešlo naložit, dovezeme příště spolu s další humanitární pomocí dodávkami.


Humanitární pomoc byla rozdělena následovně. Za 1 780 euro jsme nakoupili humanitární pomoc pro základní školu, konkrétně počítač, sportovní potřeby a velké množství školních pomůcek i knih pro žáky. Nezapomněli jsme ani na sladkosti pro děti. Dále každý žák od nás dostal alespoň jednu hračku. Pro dvanáctičlennou rodinu Radovana Stanojkoviće jsme nakoupili materiální pomoc za 600 euro a 200 euro jsme jí věnovali v hotovosti, devítičlenné rodině Vladeho Kocince jsme nakoupili materiální pomoc v hodnotě 400 eur a věnovali jsme jí 100 euro v hotovosti. Oběma rodinám jsme pak věnovali veliké množství materiální pomoci, kterou jsme shromáždili v ČR, jednalo se krom hraček především o velké množství oblečení. Podrobnosti o tom, jakou pomoc jsme rodinám nakoupili, se dozvíte ZDE a o škole pak ZDE. Válečný invalida Duško Pejak pak od nás dostal 220 euro.

Všem, kteří se na této akci jakýmkoli způsobem podíleli, patří ohromný dík a uznání. Věřte, že zorganizovat akci pro 34 evropských dobrovolníků a nakoupit a distribuovat pomoc, která přesahovala hodnotu 80 000,- Kč, nebylo rozhodně snadné. Přesto jsme to dokázali, ale bez Vás všech, kteří přiložili ruku k dílu a kteří věnovali finanční či materiální pomoc do sbírky, by to jistě nešlo. Ještě jednou mnohokrát děkujeme všem, kteří tuto misi finančně nebo materiálně podpořili. Bylo Vás tentokrát opravdu mnoho.

Závěr

Z posvátného srbského území Kosova a Metochije Vám všem máme vyřídit nespočet díků a pozdravů od lidí, se kterými jsme měli možnost mluvit či jim bezprostředně pomáhat. Pro ně samotné je obrovskou vzpruhou už jen to, že za nimi někdo váží tak velký kus cesty a zajímá se o jejich těžkou životní situaci. Humanitární pomoc je však pro ně také nesmírně důležitá, aby jim umožnila přežít v těžkých podmínkách, jimž jsou vystaveni na Kosovu.

I ti z nás, kteří již byli na humanitární misi v Kosovu podruhé, by mohli s klidným srdcem říci, že se máme od našich srbských bratrů stále čemu přiučit. Je to především ohromná nezlomnost a vůle neustále se vzpírat a bojovat s nepřízní osudu a zvůlí globalistů, kteří si usmysleli, že tento hrdý národ ve středu Evropy zlomí. Právě proběhlé volby v samozvaném státu Kosovo však ukázaly, že Srbové se rozhodně nevzdali a rozhodně nejsou zlomení! A to přestože je vlastní vláda v Bělehradě den co den zrazuje. Srbové ale dobře vědí, že vláda vždy neznamená lid! Tak jako to ví i o českém lidu, který je z velké části proti tomuto zločinu, který byl na Srbech spáchán!

Přátelé, můžeme Vám slíbit, že s pomoci Srbů na Kosovu a Metochiji rozhodně nepřestaneme! V příštím roce opět chystáme další sbírku a další mise, které budou pomáhat potřebným! Pevně věříme, že v další sbírce současnou vybranou sumu hravě překonáme!

Kosovo i Metochije je SRBSKO!

Aktivisté EFSK v Kosovské Mitrovici, baště srbského odporu proti uloupení a okupaci Kosova.

Aktivisté EFSK v Kosovské Mitrovici, baště srbského odporu proti uloupení a okupaci Kosova.

 


Zde je poděkování dětí ze základní školy za pomoc i podporu. Poděkovali nám krásnou vlasteneckou písní „Oj Kosovo Kosovo“.

Vlastenecká výchova v Srbsku

Předchozí díly seriálu a další zajímavosti o dění na Kosovu si můžete přečíst ZDE.

Stránky Evropské fronty solidarity pro Kosovo: ZDE.

TOPlist