Bible pražská. Pozvánka do Slováckého muzea na expozici nejstarší slovanské tištěné bible

Přidal: | publikováno: 20. 08. 2014

Od 15. května do 14. září 2014 probíhá v uherskohradišťském Slováckém muzeu výstava ke stému výročí založení muzea. V rámci této výstavy je k vidění i nejstarší česká i slovanská neilustrovaná tištěná Bible pražská z roku 1488.

K výstavě Jsme tu s Vámi 100 let:

Výstava připravená k letošnímu jubileu muzea představí návštěvníkům nejen nejstarší sbírky z oboru národopisu, archeologie, historie a umění, ale poskytne také průřez současným sbírkovým fondem, včetně řady unikátních předmětů.

V rámci volného cyklu budou rovněž krátkodobě vystaveny předměty, kterým svědčí jen prostory depozitářů, jako např. ceroplastiky, vzácné rytiny, kancionály z 18. století či prvotisk Bible české z roku 1488.

Právě výstava rekonstruovaného prvotisku Bible české (pražské) z 15. století je největším lákadlem výstavy. Bible pražská bude k vidění jen do 31. srpna 2014.

Bible Pražská

První česká (a vůbec slovanská) neilustrovaná tištěná bible, zvaná Bible pražská, vyšla v Praze r. 1488. Vznikla v dílně největší pražské tiskárny, která pracovala od r. 1488, a její činnost můžeme s přestávkami sledovat do r. 1515. Podnikatelem tu byl (Jan) Severín kramář, staroměstský konšel. Označení „Severín kramář“ svědčí o tom, že podnikatelem byl obchodník pracující v různém sortimentu, což posilovalo stabilitu jeho i tiskárny. Vlastním typografickým tvůrcem v Severínově podniku byl zřejmě tiskař Johannes řečený Kamp. Bible vyšla nákladem staroměstských konšelů Jana Pytlíka, Severína kramáře, Jana od Čápů neboli Čapka a Matěje od Bílého lva.

Do dnešních dob se dochovalo 72 exemplářů této nejstarší české bible. Ta, která je dochována ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti má rozměr 31 × 20,5 × 10 cm, scházejí první listy, včetně titulního, dochováno 548 listů. Bible byla v období mezi světovými válkami neodborně převázána, původní vazba se nedochovala.

V roce 2009 se díky dotaci Ministerstva kultury ČR a Zlínského kraje podařilo bibli zrestaurovat, práce provedl Ateliér restaurování písemných památek Bohumila Šimečka z Kyjova, který má dlouholeté zkušenosti se záchranou cenných písemných dokumentů. Náklady na restaurování dosáhly částky 198 000 Kč.

Více informací: ZDE.

TOPlist