Mistr Jan Hus

Přidal: | publikováno: 6. 07. 2014

Bože náš,

děkujeme ti za tuto krásnou zem, v níž nám dopřáváš přebývat po našich otcích a kterou nám dáváš za vlast. Otevři naše srdce lásce tvého Syna Ježíše Krista a nauč nás milovat tak, jak on miloval všechny, k nimž byl poslán.Dej nám pravou, obětavou lásku k lidu této země, k němuž jsme ve jménu tvého Syna posláni s evangeliem spásy. Ať se svým lidem oddaně neseme všechny jeho radosti i starosti, vítězství i kříže.

Zachovej, prosíme, naši vlast, aby se na ní mohlo uskutečnit tvé království. Chraň nás před vlastními slabostmi a pochybeními a ať se vše děje jen podle tvojí vůle, neboť ty jsi, Hospodine, Bohem naší vlasti a pokoje…

TOPlist