O chorobné nenávisti k domovu – oikofobii…

Přidal: | publikováno: 31. 05. 2014

„Tento myšlenkový stav nachází své přirozené útočiště ve státních institucích, neboť právě ony nabízejí mocenskou základnu, z níž je možné útočit na běžnou loajalitu obyčejných lidí. Proto se také v evropských parlamentech a úřadech nachází velké množství oikofobů, jejichž hlavním zájmem při výkonu moci je stíhat výsměchem národní hodnoty a otevřít cestu k jejich rozvrácení…

Oik zavrhuje národní loajalitu a své cíle a ideály vymezuje proti národu, přičemž prosazuje nadřazenost nadnárodních institucí nad národními vládami, přijímá a podporuje zákony, které jsou nám vnucovány shora Evropskou unií nebo OSN, aniž se přitom namáhá vzít v potaz Terentiovu otázku, a svou politickou vizi formuluje dle univerzálních hodnot, které byly zbaveny jakéhokoli napojení na konkrétní vazby reálně existujícího, historicky formovaného společenství… Oik je ve vlastních očích obhájcem osvíceného univerzalismu proti lokálnímu šovinismu.“

 

Roger Scruton – britský konzervativec a politický myslitel.

TOPlist