Svatý Tomáš Akvinský – patron nejen studentů

Přidal: | publikováno: 28. 01. 2014

Dnes si připomínáme památku učitele církve, jedné z nejvýznamnějších osobností filosofie a celého křesťanského středověku, svatého Tomáše Akvinského OP (*1225, †1274), zvaného Doctor Angelicus.

Svatý Tomáš Akvinský, představitel Řádu bratří kazatelů (dominikáni), se narodil roku 1225, nejspíše na zámku Roccasecca (dnešní provincie Frosinone), jenž náležel jeho otci Landolfovi, hraběti z Aquina,  po němž získal krom šlechtického původu i příjmení „Akvinský“. Bylo mu tak umožněno vzdělání v nedalekém benediktinském klášteře Monte Cassino.

Nadání mladého Tomáše bylo velmi rychle rozpoznáno, a tak pokračoval ve studiu na vysoké škole v Neapoli a rozhodl se vstoupit do dominikánského řádu. Navzdory snahám rodiny, která z něj chtěla mít opata a dokonce jej nechala uvěznit, nakonec složil řeholní slib. Mezi roky 1248-1252 studoval v Kolíně nad Rýnem, kde se stal asistentem neméně významného učitelem církve, jímž byl sv. Albert Magnus, zvaný Doctor Universalis.

Bene scripsisti de me Thoma

Bene scripsisti de me Thoma

Na jeho doporučení pak vyučoval na pařížské Sorbonně, kde ve velmi napjaté atmosféře vyučoval až do roku 1259, kdy byl jmenován generálním kazatelem Řádu v Itálii. Vyučoval pak především v Neapolsku a Římě. Po necelých deseti letech jej pak Řád znovu povolal na Sorbonnu, kde měl obhajovat žebravé řády. Na univerzitě vypukla roku 1273 stávka, a tak byl opět povolán do Itálie, následující rok však cestou na II. lyonský koncil (svolaný papežem Řehořem X.) umírá.

Během života měl několik vidění, poté co spatřil samotného Krista. Tento zážitek na něj natolik zapůsobil, že veškeré své dosavadní dílo považoval za naprosto nicotné, dokonce se dle legendy měl pokusit spálit svůj klíčový teologický spis Summa theologiae, který však ohni nepodlehl.

Kromě Sumy teologie napsal přes třicet velkoformátových spisů (např. Suma proti pohanům, Kompendium teologie, O dokonalosti duchovního života, O lásce, O duši, Otázky o svědomí,…). Složil také pět náboženských hymnů.

Gregoriánský chorál Pange, Lingua (Chvalte, ústa) složený sv. Tomášem Akvinským:

Kanonizován byl za pontifikátu papeže Jana XXII. roku 1323, za učitele církve jej v roce 1567 prohlásil sv. papež Pius V. Ostatky jsou v současné době uloženy v dominikánském (jakobínském) kostele v Toulouse.

Životopis ze stránek Životopisů svatých: ZDE.

Summa theologiae v latině s paralelním českým či anglickým překladem: ZDE.

 

TOPlist