Pravdivá reportáž z polského Dne nezávislosti

Přidal: | publikováno: 14. 11. 2013

Předevčírem oblétly celou republiku fotografie a videozáznamy z polského Pochodu nezávislosti (Marsz Niepodległości). „Česká“ média informovala o řádění ultrapravicových extremistů, kteří se bili s policií, zapalovali auta, domy a cizí velvyslanectví, div že neprovedli státní převrat. Jelikož se naše delegace Dne nezávislosti oficiálně zúčastnila, dovolujeme si vás informovat o dění ve Varšavě z trochu jiného pohledu.

Úvodem bychom rádi poděkovali za pozvání polským vlasteneckým spolkům sjednoceným pod Ruch Narodowy, především pak organizacím Młodzież Wszechpolska a Obóz Narodowo-Radykalny (na organizaci se dále podílely Niklot, ONR-Podhale, Wielkopolscy Patrioci, Ruch Wolności a řada dalších skupin). Děkujeme rovněž průvodcům, kteří se během návštěvy starali o náš program.

marsz-niepodleglosci-2013

Přivítání

Do Varšavy jsme přicestovali již v neděli 10. listopadu, a tak jsme si mohli prohlédnout město a zúčastnit se několika doprovodných akcí. Ze všeho nejdříve nás překvapila všudypřítomná červenobílá výzdoba. Prakticky na každé lampě v centru města vlála polská bikolóra, sochy významných osobností zdobily červenobílé věnečky a atmosféra budila dojem, že Dnem nezávislosti již žije celá Varšava.

Co se pamětihodností týče, příjemně nás překvapily desítky pomníků a desek instalovaných na počest polských hrdinů bojujících proti nacismu a komunismu. Prohlédli jsme si také historické centrum Varšavy, z něhož po nacistické okupaci příliš nezbylo, nicméně řada původních či restaurovaných architektonických prací je doposud k vidění. Ocenili jsme i některá novější díla, například Palác kultury, původně socialistickou stavbu, která je největší budovou ve Varšavě vůbec.

Těšili jsme se rovněž na sakrální památky katolického Polska. V odpoledních hodinách jsme navštívili farní kostel sv. Klementa Hofbauera, kde byla k příležitosti oslav Dne nezávislosti sloužena mimořádná (tradiční) mše svatá. I v České republice máme možnost navštěvovat tradiční mše svaté (například každé nedělení odpoledne v brněnském kostele sv. Michaela), ale té využívá jen nemnoho věřících. I proto pro nás byla mše svatá v latinském jazyce, rozeznívajícím se přeplněným kostelem, zcela jedinečným zážitkem.

farní kostel sv. Klementa Hofbauera

farní kostel sv. Klementa Hofbauera

Na konferenci patriotů

Ve večerních hodinách jsme se pak v místním klubu aktivně zúčastnili konference vlasteneckých spolků z jedenácti zemí Evropy. Kromě nás byli přítomni představitelé Švédska, Polska, Slovenska, Maďarska, Bulharska, Chorvatska, Itálie, Francie, Nizozemska a Španělska. Náš řečník představil vlastenecký studentský spolek Červenobílí a okruh naší činnosti, včetně jednotlivých diskusních večerů, přednášek a jiných projektů a obsáhleji promluvil o konceptu patriopluralismu. Celý proslov včetně přeloženého úvodu zveřejníme v následujících dnech.

Velmi nás potěšila reakce přítomných reprezentantů evropských vlasteneckých spolků, které koncept patrismu zaujal a dohodli jsme se na dalším vzájemném seznamování se s činností našich organizací. V budoucnu se tedy máme všichni nač těšit ;-).

Noc Wolności

Po konferenci se část naší redakce zúčastnila rovněž Noci volnosti, vlasteneckého plesu, který proběhl v prostorách varšavského Domu techniky na počest Dne nezávislosti. I zde jsme ve velmi přátelské atmosféře měli možnost navázat kontakty s vedoucími představiteli evropských vlasteneckých spolků, především s polskými organizacemi.

noc-wolnosci

Součástí Noci volnosti byla také každoroční dobročinná loterie a taneční zábavu prokládaly soutěže a  vystoupení živé hudby a později v noci i představitelů klubu vojenské historie „Nezávislost“. Ti zpívali a recitovali vlastenecké písně a poesii „prokletých vojáků“, která udělala dojem na všechny přítomné.

Národní mše za Pochod nezávislosti

V pondělí jsme se ještě před pochodem zúčastnili výjimečné mše svaté, která proběhla v kostele sv. Barbory přímo za Pochod nezávislosti. Na mši svaté byli přítomni rovněž veteráni tajné antinacistické a antikomunistické armády Národních ozbrojených sil (Narodowe siły zbrojne). Před obřadem proběhl v kostele zhruba hodinový koncert, na němž zazněly zhudebněné části mše od polského skladatele Jana Adama Maklakiewicze.

J. A. Maklakiewicz: Msza Polska

Po koncertu následoval zpěv několika národních písní. Mile nás překvapilo, že naši polští přátelé mají píseň Bože cos ráčil (Boże coś Polskę), u nás na Moravě považovanou téměř za hymnu, ve stejné oblibě. Zhruba patnáct minut před započetím mše svaté bylo v kostele už prakticky k nehnutí, a opozdilci se museli tlačit u vstupní brány.

Boże coś Polskę

Mši svatou koncelebrovalo několik kněží, samotnou homilii pak četl pallotinský kněz Ryszard Halwa, který mluvil především o současných morálních problémech nejen polské společnosti. Ve velmi bojovném kázání mimo jiné kritizoval profanaci křesťanských symbolů včetně kříže, vymírání Evropanů, islamizaci, šíření pornografie a podporu homosexuálů s jejich pochody „hrdosti“. Naopak připomněl nenahraditelnou roli tradiční rodiny, vyzdvihoval osobnosti polských dějin a vyzval přítomné k účasti na Pochodu. Kázání na přítomné natolik zapůsobilo, že, přestože v kostelech je tleskání věcí nepatřičnou, spontánnímu vyjádření souhlasu nešlo zabránit.

Videozáznam mše svaté

Homilie otce Ryszarda Halwy

Marsz Niepodległości

Nyní již krátce k průběhu samotného Pochodu nezávislosti, jehož jsme se zúčastnili v koloně zahraničních delegací, přesto jsme měli o dění relativně dobrý přehled.

polska-nezavislost

Účastníci se od 14ti hodin začali shromažďovat před Palácem kultury, kde zazněly první proslovy, a postupně se šikovali k rondu Romana Dmowského, kde byl nahlášen začátek pochodu. Po ukončení mše svaté jsme se s k již mnohatisícovému davu připojili i my. Počet účastníků nebylo jednoduché odhadnout, protože pochodem žila celá Varšava. Nejoptimističtější odhady mluvily o více než 100 tisících účastníků, číslo je ale nadnesené. Podle našich informací se průvodu účastnilo kolem padesáti tisíc osob, za což se naši polští sousedé rozhodně nemusejí stydět :-).

Před pochodem

Úvodem budiž řečeno: Informace, které o pochodu zveřejnila česká (?) média, jsou naprosto zkreslené. Jak dále uvidíte, pochodu (výstižněji řečeno průvodu) nezávislosti se zúčastnila celá polská tradicionalistická veřejnost, lidé všech věků a názorových proudů. Byli zde zástupci polských politických i apolitických organizací, historických i folklórních skupin, vojenských veteránů, laických i nelaických katolických organizací a samozřejmě i fotbaloví fanoušci. Všichni měli stejnou vlajku a stejný cíl: ve slavnostním průvodu manifestovat nezávislost své země, oslavit výročí konce Světové války a obnovení samostatného Polska dne 11. listopadu.

Pro novináře však neznamenala celonárodní manifestace nic zaznamenáníhodného. Neukazují proto pokojný průvod desetitisíců polských vlastenců, ale incidenty, jichž se účastnilo maximálně několik stovek okrajových účastníků Pochodu. Tak se u nás mohl čtenář či posluchač dozvědět pouze o vandalismu jakýchsi pravicových extremistů a chuligánů v sousedním Polsku, a že by se těmto hrůzám měla co nejrychleji udělat přítrž. Samotný chvályhodný význam akce byl zcela zamlčen.

Přestože násilnosti jako takové neschvalujeme, přítomnost oněch „radikálů“ měla v dřívějších letech na Pochodech nezávislosti svůj význam. Do Varšavy totiž jezdívala zfanatizovaná rudá mládež z celé Evropy napadat pokojné účastníky průvodu. I díky těmto „radikálům“ však loni definitivně narazila, a to takovým způsobem, že letos anarchistické bojůvky na veškerou činnost rezignovaly.

K oněm incidentům, opomeňme bitky mezi chuligány a squattery, které se netýkaly ani pochodu, ani nás, šlo především o dvě události. Hned v prvním úseku průvodu byla radikálními aktivisty zapálena tzv. Brána tolerance v postranní ulici. Jednalo se o velký kovový oblouk v duhových barvách, jež jsou symbolem hnutí LGBT (označení pro lesby, gaye, bisexuály a transsexuály). Jak jsme se později dozvěděli, tento „skvost“ lehl popelem již popáté.

pochodnezavislosti-duha-tolerance

Mnohem závažnější byla situace u ruského velvyslanectví, k němuž se průvod dostal zhruba ve druhé třetině trasy. Zde se projevila ruskopolská animozita, když někteří (zdůrazňujeme někteří) účastníci pochodu začali skandovat protiruská a protikomunistická hesla (dříve se jednalo o velvyslanectví Sovětského svazu). Několik chuligánů zde následně začalo házet petardy a zapálilo bránu ruského velvyslanectví. Tuto událost, která se ihned stala diplomatickým skandálem, jsme odsoudili jak my, tak i organizátoři Pochodu a rázně se od ní distancovali (Oficiální prohlášení ZDE). O tom však média neinformují.

pochodnezavislosti-velvyslanectvi

Doslechli jsme se, že násilníkům hrozí několikaleté tresty odnětí svobody. Tato nesmyslná akce navíc podráždila policii, která se okamžitě pokoušela vytlačit účastníky pochodu z okolí velvyslanectví, čímž nastal chaos v koncové řadě průvodu a došlo ke zcela spontánnímu odporu manifestujících. Policie se však na poslední chvíli zachovala korektně, neboť věděla, že se pochodu účastní jak zasloužilci z Varšavského povstání, tak i rodiny s dětmi a zahraniční podporovatelé. Ke střetu tedy nakonec nedošlo a po několikaminutové mačkanici se průvod konečně pohnul kupředu.

Co se celkové bilance týče, po Pochodu bylo zatčeno 74 lidí, k dnešnímu dni bylo obviněno z trestného činu celkem 33 radikálních aktivistů, z nichž 22 bylo po výslechu propuštěno. Policie zatkla rovněž tři osoby zodpovědné za zapálení strážní budky u ruského velvyslanectví, o jejichž vzetí do vazby rozhodne soud. Za incident se Rusku ihned omluvil polský prezident Bronislaw Komorowski, ale ani neformální reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Několik ruských aktivistů se během včerejšího dne pokusilo „na oplátku“ napadnout polské velvyslanectví v Moskvě.

Útok ruských aktivistů na polské velvyslanectví v Moskvě

Průvod nakonec úspěšně prošel kolem soch národních hrdinů Romana Dmowského a Józefa Piłsudského a zhruba po třech hodinách se shromáždil na cílovém stanovišti, prostranství Agrykola, kde vystoupilo několik řečníků se svými proslovy. Zde bychom také chtěli opravit nesmyslný údaj zveřejňovaný v našich médiích, že manifestace měla trvat jen hodinu a půl. Oficiálně začala v 15 hodin a ještě po sedmé hodině večerní doznívaly projevy k desetitisícům účastníků.

Často zde bylo zmiňováno chování policie, která organizátorům, snažícím se postupovat co nejohleduplněji, nevycházela vstříc a v mnoha místech zadního průvodu tlačila účastníky směrem vpřed tak intenzivně, že mohlo dojít k hromadným zraněním (v jednu chvíli to opravdu vypadalo, že se ušlapeme).

PRZED TWE OŁTARZE ZANOSIM BŁAGANIE:

OJCZYZNĘ WOLNĄ POBŁOGOSŁAW, PANIE!

Naszą wiarą katolicką

Tolik jedno z hesel, které skutečně celý dav desetitisíců vlastenců skandoval, a o němž byste se z médií sotva dozvěděli. Stejně tak se nikde nedočtete, že se pochodu účastnili klerici i laici z katolických organizací, děti, ženy s kočárky, senioři, handicapovaní lidé, vojenští veteráni, vysocí státní úředníci, studenti nebo třeba motorkáři. Nikde není ani zmínky o mši svaté v přeplněném kostele svaté Barbary, která byla sloužena za účastníky Pochodu nezávislosti. Média celý průvod zredukovala na okrajovou skupinu chuligánů, kteří většinu času ani nebyli jeho účastníky.

I z těchto důvodů mohou vypadat následující fotografie poněkud odlišně od těch, jež servírují média. Přesto vězte, že jsou pořízeny ze stejného dne, místa i pochodu.

V následujících dnech zveřejníme anglický překlad úvod k patriopluralismu a celý proslov našeho řečníka na vlastenecké konferenci.

TOPlist