Odpor Srbů proti kosovským volbám

Přidal: | publikováno: 3. 11. 2013

Dnes se mají na Kosovu a Metohiji konat komunální volby. Ty představují pro další osud Srbů na Kosovu zcela přelomovou a zásadní událost. Srbové na Kosovu až dosud volili svou okresní a obecní samosprávu v rámci srbských voleb a srbské instituce na Kosovu tak fungovaly v rámci srbských zákonů a odmítaly se podřídit nezávislému Kosovu. Na nátlak EU a USA ovšem prozápadní srbská vláda podepsala dohodu o „normalizaci“ vztahů s pseudostátem Kosovo.

Na jejím základě se budou kosovské komunální volby konat také v srbských enklávách. To ovšem znamená, že srbské enklávy na Kosovu (jejichž nová samospráva vzejde z kosovských a nikoliv srbských voleb), se budou muset podřídit kosovsko-albánské vládě a srbské instituce na Kosovu zaniknou. Účast Srbů na těchto volbách by dala legitimitu „nezávislému Kosovu“. Vláda v Prištině by mohla tvrdit, že Srbové na Kosovu svou účastí vyslovili souhlas s nezávislým Kosovem a navíc se tak zbaví srbských samospráv a institucí, které se jí odmítají podřídit.

Pro kolaboranstkou srbskou vládu by účast Srbů na kosovských volbách znamenala alibi, díky kterému by mohla říct: „vidíte, sami Srbové na Kosovu souhlasí s nezávislostí Kosova, tak není důvod, abychom mi nadále odmítali uznat nezávislé Kosovo“. Srbové na Kosovu chtějí právě z těchto důvodů tyto volby bojkotovat.

To je důvod, proč v poslední době v Kosovské Mitrovici tak často vybuchují bomby, jedná se o způsob jak zastrašit tamní Srby a přinutit je k poslušnosti. V souvislosti s tím došlo i k posílení západních okupačních sil v oblasti. S tím také souvisí nedávný útok na příslušníky mezinárodní mise EULEX, při němž neznámí pachatelé zavraždili jednoho litevského a zranili jednoho českého vojáka. S tímto zastrašováním Srbů souvisí také převelení elitní zpravodajsko-průzkumné brigády americké armády, která byla letos na jaře přesunuta z Afghánistánu právě do Kosova.

Kolaborantská srbská vláda lže svým občanům a označuje volby za „statutárně neutrální“ což je nesmysl. Snaží se Srby na Kosovu přinutit, aby se tamních voleb účastnili. Toho vláda dosahuje např. tím, že vyhrožuje lidem, že je vyhodí z práce ze státních institucí a podniků, pokud nepůjdou volit.

Celý sever Kosova, jenž je nadále kompaktně obýván Srby a jenž navíc dosud není podřízen vládě narko státu Kosovo, je však vyzdoben srbskými vlajkami a transparenty, které vyzývají, aby lidé bojkotovali blížící se kosovské volby. Kosovská policie sahá občas k represím proti tamním Srbům, šikanovala je a některé z nich zatkla s cílem co nejvíce zastrašit Srby a zlomit jejich odpor.

Srbové se však nedají. V posledních dnech došlo na severu Kosova k řadě demonstrací a veřejných shromáždění, zaměřených proti volbám a vyzívajících k jejich bojkotu. Včera se konal velký protestní koncert proti volbám a na podporu jejich bojkotu. Vystoupili na něm známí vlastenečtí zpěváci v čele s velmi populárním Ribljou Čorbou. Před několika dny Srbové očistili celou Kosovsko Mitrovici, centrum severu Kosova, od všech předvolebních plakátů a billboardů, všechny je strhli a vyhodili. Těchto akcí se účastnily tisíce lidí. Media ovšem o akcích odporu proti volbám mlčí a neinformují o nich.

Video z akce očištění Kosovské Mitrovice od předvolebních plakátů a billboardů, cílem je podpora bojkotu nelegitimních kosovských voleb

Dále na svou obranu vyhlásili Srbové na severu Kosova vlastní parlament, který ovšem srbská vláda odmítá uznat. Vládě přitom vůbec nevadí, že svými kroky vedoucími k uznání nezávislosti Kosova porušuje srbskou ústavu v níž jasně stojí, že Kosovo je neoddělitelnou součástí Srbska. Bohužel ani srbský ústavní soud nereaguje. Režim zašel dokonce tak daleko, že když dva funkcionáři vládní Srbské pokrokové strany prohlásili, že souhlasí s bojkotem kosovských voleb, byli za to ihned ze strany vyloučení. Jak je vidět projevy opravdového vlastenectví prozápadní režim netoleruje.

Také v Bělehradě srbští vlastenci demonstrovali proti kosovským volbám. V čele tohoto odporu stojí především Srbská radikální strana, jejíž předáci na Kosovu jsou hlavními vyzyvateli k bojkotu voleb. Jsou to především Zvonko Mihajlović a Dobroslav Dobrić.

Bohužel mediální propaganda je zcela na straně režimu a media tak neustále šíří mezi lidmi lži a přesvědčují Srby na Kosovu, aby šli volit. Jak hrozná je tato propaganda ilustruje případ prozápadní srbské (americkým miliardářem Sorošem vlastněné) televize B 92, která zprávy z Kosova zařazuje do rubriky zpráv ze světa, nikoliv z domova. Stejně tak na kosovské Srby výhružkami i dalším tlakem působí také prozápadní srbská vláda.

Nejhůř jsou na tom Srbové v izolovaných enklávách v jižní části Kosova. Na ně je vyvíjen největší tlak, a protože žijí v relativně malých enklávách, navíc obklopeni Albánci a také okupační mocí, nemají mnoho možností jak čelit danému tlaku. Srbové však nejsou zcela osamoceni. Podporuje je ruská vláda, která oznámila, že odmítne uznat kosovské volby. K bojkotu voleb vyzvali Srby také někteří přední biskupové a metropolité Srbské pravoslavné církve. Doufejme, že přece jen co nejvíce Srbů odolá nátlaku a bude bojkotovat kosovské volby, aby tak ochránili to, co stále ještě zbývá ze srbského Kosova.

Koncert na podporu bojkotu voleb v Kosovské Mitrovici

Stránky Evropské fronty solidarity pro Kosovo: ZDE.

TOPlist