Výše ten prapor červenobílý!

Přidal: | publikováno: 28. 09. 2013

V tento Den české státnosti a především 1078. výročí vzpomínky na knížete a patrona české země svatého Václava uběhly již celé tři roky od založení našeho vlasteneckého studentského hnutí Červenobílí.

K této výjimečné příležitosti jsem připravil báseň Svatopluka Čecha Pod starým praporem. Zároveň bych chtěl jménem celé redakce vyjádřit poděkování všem našim čtenářům a příznivcům.

Kéž Pán Bůh dá a pod starým praporem zavane naděje v návrat slavných časů.

Pod starým praporem

Výše ten prapor červenobílý,

hrdě ať zase k nebesům vlá,

v pažích ať nové procitnou síly,

k činům se vypne pravice mdlá,

znovu se vzpruží kročej náš vratký,

naděje smělá rozjiskří hled –

za čest a právo, za drahé statky

veselo v před!

Slyšte, jak šumí prapor ten starý

o mrtvých recích, nad nimiž vlál,

kolikrát nesl odpůrci zmary,

kolikrát v záři vítězné plál –

V krvavých cárech, do prachu kleslý

stlíval pak žalně po mnohý čas,

ale zas ruce věrné ho vznesly

v nebeský jas.

Splýval nám, bratři, na mladé spánky,

budil v nich roje vznešených dum,

zdouval se pyšně jarními vánky,

zněl nám jak orlích perutí šum –

Ale pak čela klesala, stydla,

mdloba nám ruce spoutala všem,

prapor náš svěsil mohutná křídla,

schýlil se v zem.

Pohleď, ó lide, záští jak šlape

drahé ty třásně v nepřátel smích,

lecjaká noha po žerdi tlape,

ruměné krví praotců tvých.

Prapor, jejž slzy nadšené světí,

má-li jim směšným strašákem slout,

má-li zde tlíti hříčka jak dětí,

hozená v kout?!

Druhdy jsme pod ním v lopotném boji

snášeli hojně strastí a běd,

mnohdy se chvěli v tísni a znoji,

ale přec chutě kráčeli v před.

Skloněn je teď, a škůdce si praví,

navždy že vypad’ ramenům mdlým,

korouhev kleslá v posměch mu žhavý,

v potupný šprým.

Bratři, zda plápol hněvu a studu

mdloby vám chmůru nepudí s čel?

Raději nazpět do těžkých trudů,

v zápasy, strasti, do deště střel!

Svěží zas v pažích najdeme síly,

vytryskne znovu nadšení zdroj, –

vzhůru zas prapor červenobílý

vytyčme v boj!

Svatopluk Čech, ze sbírky Jitřní písně (1887)

pridej-se-k-nam-jsme-cervenobili

TOPlist