Představujeme srbskou delegaci

Přidal: | publikováno: 22. 09. 2013

V následujícím článku vám v krátkosti představíme vrcholné politiky z řad Srbské radikální strany, kteří vystoupí na našem 26. diskusním večeru již tento čtvrtek. Můžete si tak dopředu připravit otázky na jednotlivé funkcionáře a seznámit se s jejich činností.

Přednáška o Kosovu a Srbsku se uskuteční v Brně ve čtvrtek 26. září v 18:00 na adrese Panská 13, více informací ZDE.

Srbská radikální strana patří již více než 20 let k nejúspěšnějším a nejvýznamnější politickým stranám v Srbsku. Jedná se zároveň o nejúspěšnější vlasteneckou stranu v Evropě. Několikrát zvítězila ve volbách a je hlavní politickou stranou, jež usiluje o zachování Kosova v rámci Srbska. Rovněž je hlavní politickou silou v Srbsku, jež hájí národní zájmy a staví se na odpor proti hegemonii USA a EU. Bližší informace o ní i o samotné naší přednášce se dozvíte v již publikovaném článku ZDE.

Vrcholní srbští politici však nebudou přednášet jen v Brně. Evropská fronta solidarity pro Kosovo pořádá jejich přednášku hned následující den, v pátek 27. září v Praze na adrese Revoluční 5. Více informací se dozvíte ZDE. Smyslem je umožnit setkání s představiteli Srbské radikální strany zájemcům v Čechách i na Moravě.

Zde si můžete přečíst základní informace o členech delegace:

Zoran Krasić

srs-1

Místopředseda SRS a náš host Zoran Krasić pronáší projev na mítinku SRS

V čele delegace Srbské radikální strany (SRS) bude stát jeden z jejich hlavních politiků Zoran Krasić. Ten bude zároveň naším hlavním přednášejícím. Zoran Krasić je místopředsedou SRS, a je také předsedou výboru pro obranu předsedy SRS Vojislava Šešelje před Haagským tribunálem. V posledních parlamentních volbách v Srbsku, jež se konaly v loňském roce, stál v čele předvolební kampaně SRS. V letech 1992-2012 byl poslancem srbského parlamentu, přičemž v letech 2008-2012 byl předsedou finančního výboru parlamentu.

V letech 1998-2000 zastával funkci ministra obchodu a služeb v srbské vládě. Jednalo se o vládu, v jejímž čele stála Socialistická strana Srbska tehdejšího prezidenta Jugoslávie Slobodana Miloševiće. Srbská radikální strana byla tehdy jeho koaličním partnerem. Tato vláda byla vlastenecká a antiglobalistická a stála v čele své země v nelehké válečné době. Vedla válku na Kosovu a musela čelit agresi NATO, jež vyvrcholila brutálním bombardováním Srbska. Navíc bylo tehdy Srbsko vystaveno bezohledným mezinárodním sankcím. Přednáška Zorana Krasiće o Kosovu a Srbsku během doby válečné, ale i o aktuální situaci, o Srbské radikální straně i o haagském tribunálu, bude tedy jistě nesmírně zajímavá. Budete tak mít možnost dozvědět se o všech těchto tématech informace doslova z první ruky – od muže, který dané události nejen prožíval, ale podílel se i na jejich spoluvytváření.

Místopředseda SRS a náš host Zoran Krasić promlouvá na zasedání SRS

Místopředseda SRS a náš host Zoran Krasić promlouvá na zasedání SRS

Zvonko Mihajlović

srs-3

Předák kosovských Srbů a náš host Zvonko Mihajlović pronáší řeč na mítinku SRS, v pozadí za ním je část nejvyších funkcionářů SRS

Druhým hlavním přednášejícím bude představitel kosovských Srbů Zvonko Mihajlović. Ten je jedním z hlavních předáků kosovských Srbů. Stojí přímo v terénu v čele jejich odporu proti západní okupaci a útlaku ze strany tamní albánské pseudo vlády. Byl poslancem srbského parlamentu ve dvou volebních obdobích. Zastával rovněž funkci předsedy srbské samosprávy okresu Štrpce na jihu Kosova a Metohije. Tuto funkci zastával rovněž ve dvou volebních obdobích. Před několika měsíci však byl z tohoto postu odvolán prozápadní a kolaboranstkou srbskou vládou. Odmítl se totiž podřídit nové dohodě mezi vládou Srbska a Evropskou unií, jež by fakticky znamenala podřízení srbské samosprávy mafiánsko-teroristické vládě narko státu Kosovo. Tato dohoda navíc znamená nepřímé uznání nezávislosti Kosova ze strany Srbska a tedy i porušení srbské ústavy.

Zvonko Mihajlović se nechtěl podřídit nelegální vládě „nezávislého“ Kosova a porušit tak ústavu. Na místo toho neochvějně hájí srbské Kosovo a usiluje o zachování Kosova v rámci Srbska, stejně jako celá Srbská radikální strana. V současnosti se nachází na několikatýdenní návštěvě Ruska a jižní Osetie. Stojí zde v čele delegace srbských církevních a politických představitelů, kteří odmítají nezávislost Kosova. Mimo jiné byl přijat samotným patriarchou Ruské pravoslavné církve Kirilem I. Svoji návštěvu Ruska ovšem zkrátí, aby mohl dorazit také k nám do Česka a na přednáškách nás z první ruky informovat o katastrofální situaci Srbů na Kosovu a spravedlivém úsilí o zachování Kosova v rámci Srbska.

Svetislav Madjarević

Dalším z přednášejících bude předseda mládeže Srbské radikální strany Svetislav Madjarević. Ten má bohaté zkušenosti s organizováním a distribucí humanitární pomoci pro Srby na Kosovu. Sám často putuje na Kosovo a v srbských enklávách rozdává humanitární pomoc. Procestoval celé Kosovo a s trochou nadsázky se dá říct, že zná téměř každou tamní srbskou komunitu. V prvé řadě nám přiblíží postoj mladé generace Srbů ke Kosovu a Metohiji a k vlastenectví. Právě mladí srbští vlastenci se staví na obranu tradičních hodnot a kladou největší odpor všem zvrhlostem, které do Srbska proudí ze Západu. Stejně tak je srbská mládež nejaktivnější v úsilí o zachování Kosova v rámci Srbska. Mladí Srbové v ulicích, na fotbalových stadionech a na demonstracích brání Kosovo i křesťanské patriarchální hodnoty. A právě o aktivismu srbské mládeže, obraně Kosova, vlastenectví a ochraně tradičních hodnot bude mluvit předseda mládeže SRS.

srs-4

Marko Paunović

Místopředseda mládeže Srbské radikální strany Marko Paunović je posledním členem delegace SRS. Také on nám může povědět něco o tom, jak mladí Srbové vnímají problematiku Kosova a vůbec všech hrůz, jež v podobě válek a sankcí postihly jejich národ za posledních 20 let, a jež nepochybně silně poznamenaly také tamní mladou generaci. I on nám může přiblížit velmi kladný vztah mladých Srbů k tradičním hodnotám a vlastenectví a především pak to, jak statečně brání Kosovo a Metohiji.

Jak tedy vidíte, naše přednáška bude jistě nesmírně zajímavá, neboť vystupujícími budou přední odborníci na danou problematiku. A to nejen v teoretické oblasti. Tito lidé v praxi brání srbské Kosovo a pomáhají tamním Srbům přežít toto těžké období. Nabídneme Vám tedy řadu zajímavých témat týkajících se Srbska a Kosova a každý si během naší přednášky jistě přijde na své.

„Mítink a hymna Srbské radikální strany“

TOPlist