Protihabsburské anekdoty Járy Cimrmana

Přidal: | publikováno: 30. 10. 2010

Nejvýznamnější český myslitel, umělec a vynálezce Jára Cimrman byl také velikým vlastencem. Ve svém díle se pokoušel oživit české národní uvědomění, byl silným odpůrcem Habsburské monarchie.

Cimrmanova odbojová činnost se odvíjela mnoha směry, protihabsburské cítění promítl do všech  oblastí své tvorby, dokonce do anekdot. Cimrman umístil několik těchto anekdot do své divadelní hry Lijavec, rád bych je na tomto místě uvedl:

Jak jel starej Procházka do Prahy:

Starej Procházka jel do Prahy a aby se Čechům nějak zavděčil, dal si napsat tři český věty. První že přečte při návštěvě invalidovny, druhou na dostihách ve Velké Chuchli a třetí místodržícímu hraběti Thunovi. A teď přijde na tu invalidovnu a tam ho vítá delegace v čele s kanonýrem Kučerou, kterej přišel ve válce s Prusama o obě ruce. Císař vyndá papírek a čte: ,,Milý hrabě, vidím, že česká země je v dobrých rukou.” Pak přijde na to závodiště do Velké Chuchle a tam mu představí vítěze dostihů. Císař vytáhne papírek a čte: ,, Milý státní kriple, za tvoje zásluhy půjdeš do invalidního důchodu.” A nakonec mu místodržící hrabě Thun představí ve svém paláci svou o hlavu větší manželku. Strej Procházka zase vytáhne papírek a čte: ,, Milý sportovníku, máš za sebou opravdu velkou Chuchli!”

Následník trůnu návštěvou u císaře po dešti: ,, Slez z toho trůnu veličenstvo, již je po dešti!” Císař: ,, Proč bych slézalo synovče?” František Ferdinand: ,, Protože jsi minule řeklo, že slezeš, až naprší a uschne!”

Císařpán na poště mlácen kulatým razítkem do hlavy. Císař nespokojen, že má o kolečko víc. Úředník na poště namítá: ,, Razítko nesmí jíti mimo, nutno Vás trefiti do hlavy.“

Císař povídá komorníkovi: ,, Jean, odneste tady ten koš s hnijícími odpadky!” A Jean na to: ,, Ale vždyť tu žádného koše není.” A císař: ,, Tak co to tu u všechvšudy tak smrdí?” A Jean povídá: ,, Jestli to nebude od toho, že se nám rozkládá Rakousko?!”

Cimrmanovi bychom měli nadále prokazovat patřičnou úctu, neboť i jeho anekdoty jistě napomohly zhroucení Habsburské monarchie.

TOPlist