Červenobílí na Dnech lidí dobré vůle 2013

Přidal: | publikováno: 8. 07. 2013

Minulý čtvrtek a pátek probíhal na moravském Velehradě již čtrnáctý ročník slavnostních Dnů lidí dobré vůle, letos k jubilejnímu 1150. výročí příchodu „slovanských apoštolů“ svatých Cyrila a Metoděje. Na Velehrad putovali také Červenobílí.

Jak jsme již v pozvánce zmiňovali, Dny lidí dobré vůle jsou vůbec největší oslavou spojenou se státním svátkem na území České republiky. I letos putovaly na svatou půdu nádherné velehradské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje tisíce poutníků, sdělovací prostředky uvádějí na šedesát až osmdesát tisíc, což je dle mého soudu poněkud přehnaná cifra, nicméně účast na Národní pouti byla opět velmi důstojná a dokazuje neochvějnou víru mého rodného kraje i celé naší země. Přijeli i poutníci ze Slovenska, ze zahraničí pak nejvíce ze Slovinska (40 autobusů), dále Maďarska, Polska či Rakouska.

„Dorazili i poutníci z ostravsko-opavské diecéze, kteří zvládli 130kilometrovou vzdálenost mezi Opavou a Velehradem za šest dní. Věkový průměr stohlavé skupinky byl zhruba 20 let a mladí poutníci vedle baziliky uspořádali koncert.“ idnes.cz

Národní pouť na Velehradě byla nepochybně největší událostí na slavnostech, organizátoři však připravili i velmi rozsáhlý doprovodný program. Nedílnou součástí byl již tradiční Večer lidí dobré vůle. Benefiční koncert proběhl již ve čtvrtek večer a vystoupili zde např. Jiří Pavlica s Hradišťanem, Filharmonie Bohuslava Martinů, významný český barytonista Roman Janál, italský barytonista Franco Vassallo, slovenská koncertní pěvkyně Simona Houda-Šaturová, estonská mezzosporanistka Kai Rüütel a řada dalších.

Příchod sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu má pro naši kulturu zásadní význam. Jak víme, křesťanství začalo zapouštět své kořeny v našem prostoru již v době před příchodem obou světců. Svědčí o tom křest moravských vladyků v roce 831 v Pasově, jakož i křest 14 lechů v roce 845 v Řezně. Naše území bylo začleněno do bavorské misie iroskotských mnichů, kterým vděčí za christianizaci po pádu západořímské říše především západní Evropa.

Svatí bratři Cyril a Metoděj přicházejí na Velkou Moravu z Cařihradu jako zkušení učenci vyspělé kultury, kteří jsou plně obdařeni zkušenostmi duchovními, kulturními, ale i politickými. Svatý Cyril byl žákem nejvýznačnější univerzity tehdejšího kulturního světa, posluchačem geniálního učitele a konstantinopolského patriarchy Fotia. Svatý Metoděj v duchu rodinné tradice působil ve státní správě. Společně přinášejí do prostoru za římskými hranicemi Limes Romanus, kam již nesahal kulturní a civilizovaný světa, Písmo, ale také právní kodex. Díky nim se z Velkomoravské říše stává první kulturní a politicky administrativně organizovatelný státní útvar.

Za působení obou bratří vznikl podle řeckého, římského a slovanského zvykového práva první civilní zákoník. Především ale bylo poprvé přeloženo celé Písmo. Tento překlad Bible do staroslověnštiny umožnil pozdější jedinečný překlad do staročeského jazyka, který reprezentuje kodex Bible leskovecko-drážďanské či v nové pravopisné úpravě Olomoucká bible. Česká bible se tak stala základním východiskem pro biblické překlady všech slovanských jazyků. Na tuto tradici pak mohla u nás navázat i Kralická bible, od jejíhož posledního vydání letos uplyne 400 let.

Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský

Již od čtvrtečního rána probíhala v rámci programu kromě bohoslužeb a modliteb i spousta přednášek, seminářů a diskusí („Škola lásky v rodině“, „Jak pozitivně komunikovat s žáky“, „Stavět mosty s Kristem: Češi a Němci – sousedé“), vernisáží („Nitěná krása“, „Jít cestou naděje“, „Cestou dvou bratří“,…), dále soutěže (fotbal, stolní tenis,…), programy pro děti, ruční přepisování Bible, mezinárodní setkání vozíčkářů, prezentace a programy církevních hnutí a komunit. Na večer bylo přichystáno rovněž dokumentární drama o životě svatých Cyrila a Metoděje, které v těchto dnech vysílá televize, více ZDE.

K příležitosti oslav příchodu svatých věrozvěstů je v nedalekém archeoskanzenu Modrá, ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, otevřena výstava Cyril, Metoděj a Veligrad, která potrvá až do konce října, více ZDE.

V pátek probíhaly od časného rána mše svaté (v 6:00, 7:00 a 8:00) a před hlavní bohoslužbou byl připraven i doprovodný program v podobě modliteb, pěveckých vystoupení (generální zkouška), prohlídky baziliky a slavnostního vyslání mladých misionářů. Slavnostní poutní mše svatá započala v 10:30 na zaplněném nádvoří před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Hlavním celebrantem byl papežský legát z Chorvatska a záhřebský arcibiskup, Jeho Eminence Mons. Josip kardinál Bozanić. Kardinál sice český jazyk neovládá, nicméně homilii si připravil a pronesl v našem jazyce. Na mši koncelebrovali kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka, olomoucký arcibiskup Jan Graubner a řada dalších biskupů a kněží z celé země.  Odpoledne byla Mons. Ladislavem Hučkem sloužena slavnostní liturgie dle sv. Jana Zlatoústého. Následoval ještě koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR na nádvoří před bazilikou.

Na závěr snad jediná výtka organizátorům, a to každoroční problémy s organizací kyvadlové dopravy při odjezdu poutníků. Na druhou stranu musíme pochválit omezení pro stánkové prodejce, neboť jejich intenzita byla letos naprosto snesitelná. Dny lidí dobré vůle 2013 dopadly důstojně dle očekávání, děkujeme všem pořadatelům a těšíme se na příští ročník připomínky našich svatých apoštolů Cyrila a Metoděje.

TOPlist