Státní filosofie Miroslava Tyrše

Přidal: | publikováno: 15. 06. 2013

Uvedené citáty Miroslava Tyrše pocházejí z knihy Lva Borského Vůdcové lidstva a jeho svůdci. Borský čerpal z brožury Tyrš a brannost národa od generála Jana Šindeláře.Zakladatele Sokola pokládal spolu s Riegrem za jediné české státníky 19. století.

Veškeré dějiny, jak tvorstva vůbec, tak lidstva zvláště, jsou věčný boj o bytí a trvání, v němž podlehne a vyhyne, co k životu nadále je neschopno a celku závadno. Každý národ zhynul jen vlastní vinou svojí. Na bojištích se nerozhoduje osud národní, je již rozhodnut před bojem. Ni jeden národ, co jich na světě bylo, četný nebo nečetný, nezahynul ve své jarosti a hodnotě, každý klesl (teprve) sešlý, netečný a povrhlý. Bylo by pozdě a marně mečem navenek zachraňovat národ v tom případě, kdyby uvnitř netečnost a zkáza to pevné, zdatné jádro jeho shlodala.“

Na zdravosti a statečnosti tělesné závisí především dělnost národa, jeho síla pracovní, věk jednotlivce, a tím vším mnohost a zvláště též jakost výroby hmotné a duševní, souvisí s tím brannost, souvisí s tím též neoblomnost, vytrvalost a zdatnost mravní, vlastnosti, které pro každý národ jen tím důležitější jsou, čím menší je počet členů k němu náležejících. Jen národ zdravý též národ branný jest. Zbroj v každé pěsti. Zřízení válečné! Stokrát, tisíckrát to budiž řečeno! Ačkoliv tělocviky sokolské za vydatnou pokládáme průpravu k výkonům válečným, přece nelze nám přestati na cvičeních těchto. Jest to především přáním a zdatností naší, by zavedena byla u nás cvičení se zbraní.

Neoddávejme se klamu. Nikdy nestačil k plnému a zabezpečenému životu národů blahobyt a jednostranné vzdělání duševní. I s nimi mnohý národ zahynul a zahyne i podnes, byť by i všeobecný onen boj o život namnoze prostředky jinými nežli druhdy se vedl. I s nimi tentokráte se obhájil, jim připadlo jen tenkráte vítězství, když s odchovanou, vytrvalou a nezmařenou silou celého člověka se spojily. Vtom srozumu zůstalo vpravdě staré české přísloví: Tam svět se hne, kam síla se napře.

TOPlist