Maďarský premiér jasně: Evropa bude křesťanská, nebo nebude vůbec!

Přidal: | publikováno: 6. 05. 2013

Bez návratu ke křesťanství Evropa nikdy nezíská zpět velmocenskou pozici, jakou v minulých staletích měla, ani svou ekonomickou sílu. Řekl to maďarský premiér Viktor Orbán během své návštěvy Španělského království, na níž před několika dny byl. Česká média o tom pochopitelně pomlčela.

Kromě setkání se španělským předsedou vlády Rajoyem se zúčastnil akce pořádané Katolickým sdružením šiřitelů víry (Asociación Católica de Propagandistas) v baskickém Bilbau. Sdružení založil již v roce 1909 jezuitský kněz Ángel Ayala s cílem nejen šířit katolickou víru, ale také ji prosazovat na politické scéně a na úrovni státu. Zakládala školy, univerzity, knihovny, noviny i charitativní organizace.

Za Frankovy vlády (1936-1975) tvořila jednu z opor tohoto národně konzervativního režimu. To se bohužel začalo měnit po II. vatikánském koncilu, kdy se někteří z představitelů sdružení přidali k opozici a přispěli k porážce režimu.

Je žádoucí solidarita mezi křesťany?

Dubnové setkání, jehož se Orbán účastnil, si vytyčilo za cíl dialog mezi konfesemi, a to zejména v otázkách víry u mládeže, konverze, domácího vzdělávání a obnovy křesťanské Evropy. Želbohu se zdá, že ani tomuto sdružení se nevyhnuly neblahé důsledky II. vatikánského koncilu vzhledem k tomu, že jednou z jejích priorit je mezikonfesijní dialog, který se ovšem v podání dnešních ekumenistů zvrhává v popírání samotných kořenů katolické víry.

Viktor Orbán vyzdvihl potřebu vzájemné solidarity mezi křesťany, což je tvrzení dosti problematické, uvědomíme-li si, že rozkol v západním křesťanství způsobený raně novověkou reformací, který dal vzniknout protestantským „církvím“, zásadním způsobem přispěl k žalostnému stavu, v němž se dnes nacházíme.

Maďarsko jde správným směrem

Nicméně správně upozornil na skutečnost, že křesťanství sehrálo prvořadou úlohu ve formování evropských národů, v celých našich dějinách, a odmítl představy, že by svět mohl fungovat, aniž by byl poslušen vůle Boží. Vyzdvihl hodnoty, jakými jsou úcta k rodině a životu, k práci a národním kulturám. Zároveň zkritizoval bezbřehý individualistický liberalismus, který zmíněné hodnoty ničí.

V tomto ohledu s Orbánem nelze než souhlasit. Sledujme proto změny, k nimž v Maďarsku pod jeho vládou dochází, neboť se zdá, že jdou správným směrem. Koneckonců silně kritické reakce z Bruselu jsou toho nejlepším důkazem.

 (http://zemanek.webnode.cz)

TOPlist