Červenobílí – patristické studentské hnutí 21. století

Přidal: | publikováno: 5. 04. 2013

V několika krátkých odstavcích jsme pro vás připravili shrnutí činnost našeho hnutí. Úvodník bude k dispozici pod nabídkou „O nás“ a chystáme se jej průběžně aktualizovat, abyste měli neustálý přehled o proběhnuvších událostech.

Vážení a milí příznivci, přátelé a kolegové,

letos v září to budou už tři roky, co jsme založili a etablovali na vlastenecké, ale i studentské brněnské „scéně“ Červenobílé studentské hnutí. Náš vývoj byl chvílemi velmi bouřlivý, přidávali se k nám lidé zprvu věrohodní, aktivní a schopní všelijakých aktivit. Základním problémem však byla, je a bude motivace a její intenzita v toku času. U mnoha našich bývalých kolegů se projevovala určitá deziluze z částečných neúspěchů a odchodu několika redaktorů. Vydali jsme ideový koncept Červenobílých – patriopluralismus, jenž se soustředí najmě na problémy metapolitického, politického a organizačního rázu, ač jsou jeho cíle čistě apolitické.

Je zcela normální, že u všech společenských skupin se projevují neduhy, krize, pochybnosti, slabé stránky personální politiky apod. Červenobílí však vybudovali silný základ z vyzkoušených a prověřených redaktorů, kteří pro hnutí obětují takřka všechen svůj volný čas.

V minulosti jsme disponovali pobočkami, např. v Olomouci, které zanikly právě z důvodů, které jsem již zmínil. Musíme však říct, že osvědčeným centrem našeho hnutí je moravské hlavní město Brno. Jsme na to patřičně hrdí. Věříme a pevně doufáme, že získáme redaktory a příznivce v dalších českých a moravských městech, kteří hnutí nabídnou svoje schopnosti – ať už organizační, umělecké, oborové či jiné.

Červenobílí jsou patristé, a proto se nám jedná najmě o kultivaci a oživení studentského vysokoškolského života směrem k hodnotovému životnímu stylu. Doposud se nám podařilo stabilizovat následující aktivity: přednášky, diskusní večery, filmové večery a divadelní večery. Mimoto pořádáme a připravujeme další vzdělávací, kulturní, sportovní a zábavné aktivity. Na internetu komunikujeme prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí a služeb: FacebookTwitterYouTubeFlattrGoogle+RSS.

Dále je nám k dispozici spolupracující nakladatelství Voluntas, které nám vydalo první publikaci a zároveň manifest našeho hnutí – tzv. Patriopluralismus (Patrismus) a připravujeme na léto 2013 další dvě monografie zabývající se historií a přírodovědou. Disponujeme také vlastním e-shopem, kde je možné naše a jiné publikace zakoupit, včetně červenobílých propagačních materiálů.

Na našich projektech, přednáškách a diskusních večer v minulosti participovali tito jednotlivci: Ing. Jiří Urban z České společnosti rukopisné, PhDr. Zdeněk Háza, Dr. z Filozofické fakulty MU, Mgr. Radim Himmler – ředitel Muzea Komenského v Přerově, PhDr. Josef Smolík, Ph. D. z Fakulty sociálních studií MU, PhDr. Radomír Malý – církevní historik, prof. PhDr. Milan Nakonečný – přední český psycholog, Mgr. Tomáš Šmíd, Ph. D. z Fakulty sociálních studií MU, Mgr. Jan Skácel – doyen českých vlastenců.

S Červenobílými spolupracovaly nebo spolupracují na konkrétních projektech tyto organizace: Národní myšlenka, Délský potápěč, Nakladatelství Voluntas, o. s., Helianthus – institut pro kulturu a vzdělávání, o. s., Centrum pro bezpečnostní a strategická studia, o. s., Konceptuální klub Lva Borského a další…

Aktivně jsme se zúčastnili prvního ročníku Veletrhu neziskových organizací Brno na Mendelově univerzitě, jehož cílovou skupinou jsou právě studenti vysokých škol.

Tento úvodník pro Vás budeme průběžně aktualizovat, abyste měli neustálý přehled o proběhnuvších událostech.

Do konce roku je připraveno nemálo zajímavých aktivit, o kterých Vás budeme vždy včas informovat a těšit se, že se s Vámi, drazí přátelé, opět shledáme!

Vaše redakce

cervenobili-1

TOPlist