Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů

Přidal: | publikováno: 30. 01. 2013

V letošním roce proběhnou oslavy 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. K této příležitosti natáčí Česká televize hrané dokumentární drama. Unikátnost celého projektu není ani tak v samotném zpracování, nýbrž ve spolupráci mezi katolickou a pravoslavnou církví, která je z hlediska historického a ekumenického zcela zásadní a v dřívějších dobách jen těžko představitelná.

Cílem pětidílného pásma je informovat o významném úseku našich dějin (úsvit našeho státu a počátky křesťanství v našich zemích) a o výjimečných postavách apoštolů Cyrila a Metoděje, kteří nepochybně patří ke klíčovým osobnostem naší historie a kultury. Taktéž bude divákovi představen strhující obraz doby raného středověku 9. století.

ukázka z filmu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů,
© http://www.filmcyrilametodej.cz

Zároveň s hraným pásmem vznikne také celovečerní film určený pro distribuci do kin. Páteří filmového sdělení je především důraz na odkaz minulosti a myšlenka, že společnou Evropu a evropské národy neudrží pohromadě ani moc, ani ekonomický zájem, pokud nebudou stát na silném společném morálním a duchovním základu.

Záštitu nad projektem osobně převzaly hlavy obou církví, kardinál Dominik Duka (arcibiskup pražský) a Vladyka Kryštof (metropolita pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku). Dalšími odbornými garanty jsou mnozí byzantologové, odborníci na Velkou Moravu a někteří pedagogové působící na ministerstvu školství. Nutno dodat, že na projektu pracuje zkušený tým, který realizoval desítky obdobných projektů, v čele s uznávaným režisérem Petrem Nikolaevem.

Nám tedy nezbývá než se těšit na zpracování tohoto díla. Důkazem kvality může být i fakt, že se autor nezabývá pouze Cyrilometodějským odkazem, ale hledá ve filmovém zpracování i politické a náboženské souvislosti, kde se snaží divákovi objasnit charaktery postav a důvody jejich skutků. Rovněž by zde měl být zmapován celý život svatých Cyrila a Metoděje od samotného dětství, až po jejich smrt a odkaz. Nechme se tedy překvapit…

 

Oficiální stránky filmu: http://www.filmcyrilametodej.cz

TOPlist