Vztah KSČ k polit. stranám v letech 1945–1956

Přidal: | publikováno: 12. 11. 2012

Ústav pro studium totalitních režimů si Vás dovoluje pozvat na kolokvium Vztah KSČ k nekomunistickým politickým stranám v letech 1945–1956, které se bude konat ve čtvrtek 22. listopadu 2012 od 9 hodin v prostorách ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3.

Všechny zájemce o účast na kolokviu prosíme, aby se registrovali na e-mail eva.kubatova@ustrcr.cz nebo telefonu +420 221 008 396.

 • Termín: 22. listopad 2012
 • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00, Praha 3
 • Kontaktní informace: eva.kubatova@ustrcr.cz+420 221 008 396
 • Jednací jazyk: čeština

Kolokvium se bude zabývat analýzou postupu Komunistické strany Československa vůči nekomunistickým politickým stranám v období let 1945–1956. Pozornost bude zaměřena jak na analýzu období 1945–1948 a komunistickou taktiku vůči demokratickým stranám v rámci Národní fronty, tak i na mocenský postup Komunistické strany Československa proti politickým subjektům po únoru 1948, včetně represivních zásahů, likvidace a kontroly politických protivníků v období komunistické totalitní moci. V rámci příspěvků by měly být prezentovány osudy jednotlivých osobností, které významným způsobem ovlivňovaly dění uvnitř nekomunistických politických stran.

Program

 • 8:30 – 9:00      registrace
 • 9:00 – 9:15      zahájení kolokvia
 • 9:20 – 10:40      I. blok: KSČ a strany Národní fronty v letech 1945–1948
  • Libor Svoboda: Národní fronta – iluze národní jednoty
  • Jiří Kocian: KSČ a národní socialisté v letech 1945–1948
  • František Hanzlík: KSČ a sociální demokracie v letech 1945–1948
  • Karel Konečný: Československá strana lidová v Národní frontě v období tzv. Třetí republiky (1945–1948)
 • 10:40 – 11:00      diskuse
 • 11:00 – 11:10      přestávka na kávu
 • 11:10 – 12:30      II. blok: Nekomunistické politické strany po únoru 1948
  • Václav Vondrášek: Vztah komunistů a Demokratické strany
  • Jaroslav Šebek: Lidová strana a její role v počátcích etablování komunistického režimu v ČSR
  • Pavel Horák: „Sociální demokracie“ po únoru? Domácí i exilové limity a možnosti (1948–1956)
  • Kateřina Majdiaková: Pronásledování členů ČSNS po únorovém převratu 1948 na příkladu severozápadních Čech
 • 12:30 – 12:50      diskuse
 • 12:50 – 14:00      přestávka na oběd
 • 14:00 – 15:20      III. blok: Represe proti nekomunistickým stranám
  • Jaroslav Rokoský: KSČ a agrární strana
  • Jan Kalous: Politické zpravodajství MV jako nástroj KSČ v tažení proti nekomunistickým stranám v letech 1945–1948
  • Pavel Žáček: Vedení ČSSD v materiálech bezpečnostních složek – podzim 1947
  • Michal Miklovič: Agent „JÁNOŠÍK“ – spravodajské rozpracovanie Slovenskej národnej rady v zahraničí
 • 15:20 – 15:40      diskuse
 • 15:40 – 15:50      závěrečné slovo

TOPlist