Dva roky Červenobílým (báseň k 28. září)

Přidal: | publikováno: 28. 09. 2012

Ke svátku sv. Václava a dvouleté činnosti Červenobílého studentského hnutí jsem připravil báseň Maxe Stýbla Přísaha, jež byla sepsána v jednom z nejsmutnějších období naší novodobé historie. S pevnou vírou, že vévoda české země vyslyší proseb a nedá zahynouti, postupuje naše dravé mládí vpřed.

 

Přísaha (k 28. září)

Svatý Václave, české země vévodo!

Za naše práva znovu veď nás v boj!

Záštito pravdy horoucí a svatá,

veď srdce naše, láskou k vlasti vzňatá,

k prameni slávy, v nové síly zdroj!

Svatý Václave, patrone všech Čechů!

S korouhví svatou řady naše veď!

V nepřátel peklo se slovanskou krví

do prvních čet se postavíme prví,

z paží a srdcí pevnou stvoříme zeď!

Svatý Václave, slovanské Ty kníže!

V soumraku lásky k světlu našich práv

katany Vlasti pomoz hnát nám Prahou,

očisti s námi zemi naši drahou,

bídných a zrádců národ Čechů zbav!

Slované! Bratři! Pro zákon náš Boží,

pro blaho Vlasti svaté, nejvyšší:

Věříme pevně v této kruté chvíli,

že dost v nás kázně, odvahy a síly

a přísahu že Bůh nás vyslyší:

Při všem, co svaté nám, co nejdražšího máme,

při Tvé věčné památce, svatý Václave, tu přísaháme:

Že žádná světa moc ni lidský zákon lichý,

žádné bezpráví a cizích žreců hříchy

ni oběti, jež nutno v boji klásť,

nás neoslabí v nepřátelském roji,

za Tebe, svatý Václave, ve svatém boji,

za zákon nejvyšší – za svou Vlast!

Max B. Stýblo

Nedej zahynouti… (1938)

TOPlist