Dny otevřených ateliérů

Přidal: | publikováno: 20. 09. 2012

Dny otevřených ateliérů jsou svátkem výtvarného umění, na kterém autoři zpřístupní svá tvůrčí zázemí a osobně představí svá díla. Návštěvníci se tak s nimi mohou osobně setkat, navázat dialog a poznat jejich práci jinak, než jsou zvyklí z výstav nebo katalogů. Někde si hosté dokonce mohou použité výtvarné techniky a postupy také vyzkoušet a osahat. Stranou ale nezůstanou ani regionální galerie, které mají letos na programu výstavy současného umění. V některých se návštěvníci setkají s tvůrci, kteří sami svoji tvorbu okomentují. Jinde se seznámí s tvorbou prostřednictvím kurátorů. Dnů otevřených ateliérů se zúčastní jak uznávaní profesionálové, tak výtvarníci „amatérští“.

Oproti hudbě nebo divadlu není výtvarné umění interpretační, a proto je pro poznání díla setkání s autorem tak důležité. Každé jiné, byť zasvěcené zprostředkování bývá významovým posunem. Návštěvník výstavy obrazů, soch, grafik, fotografií, performancí a multimediálních sdělení nemá obvykle možnost setkat se s tvůrci. Ani na vernisážích není prostor a čas položit autorovi vlastní naléhavé otázky k vystaveným dílům.

A právě tato skutečnost byla důvodem, proč pořádat Dny otevřených ateliérů. Na jižní Moravě se konaly v roce 2011 poprvé a otevřeny byly ateliéry jen v okrese Hodonín a Břeclav. Akce se setkala s obrovským zájmem publika a letos otevře své ateliéry po celé jižní Moravě více než padesát výtvarníků – malířů, sochařů, řezbářů, keramiků, sklářů, grafiků, kreslířů, fotografů a akčních umělců.

Dny otevřených ateliérů v rámci projektu Porta culturae pořádá společně s Jihomoravským krajem Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace, a kurátorem Dnů otevřených ateliérů na jižní Moravě je ředitel galerie Josef Fantura.

Více informací: ZDE.

TOPlist