Patriopluralismus – stručné představení

Přidal: | publikováno: 2. 09. 2012

Patriopluralismus je neologismus vyplývající z potřeby sociální reality vztahující se ke stavu vlasteneckých a tradicionálních spolků nejen v České republice a vztahům mezi nimi. Z etymologického hlediska se tento novotvar skládá ze dvou, původem latinských slov; patria (vlast, domov) a pluralis (množný či mnohost).

Toto slovo vzniklo v duchu latinského hesla „Opinio multiplex patria una“, což volně přeloženo znamená „Mnohost názorů, jedné vlasti“. Patriopluralismus je jednoznačně termín vycházející ze života studentského vlasteneckého spolku Červenobílí.

Existují tři hodnoty, ze kterých patriopluralismus vychází: rodina, kultura a vlast (RKV). Patriopluralismus ve své praktické aplikaci připouští různorodost názorů (politických, sociálních, kulturních atd.), ale jistí a ochraňuje výše uvedené hodnoty. V případě nedodržení těchto principů se nedá hovořit o patriopluralismu a dochází k autoexkluzi z významového dosahu. Jsme přesvědčeni, že trio RKV, ač může mít více interpretací, je v základě společné pro všechny vlastenecké spolky.

Patriopluralismus ve své filozofii je mimo heterogenitu povrchních postojů a hodnot společnosti, které v důsledku přináší zcela umělou a nevhodnou atomizaci společnosti, z níž těží zejména globální finanční skupiny. V pojmu je zaneseno pochopení zbytečnosti a kontraproduktivity tzv. postmoderní různorodosti názorů (vůči kterým se díky zahlcení a kvalitativní nevýznamnosti nevymezuje) a morálního relativismu (proti němuž stojí ve zřetelné antipozici).

Praxí patriopluralismu tedy má být odstranění animozit mezi vlasteneckými spolky, které usilují o tentýž cíl – návrat ke skutečným hodnotám, jenž může zajistit konsensuální střed RKV. Patriopluralismus má být praktickým nástrojem pro odstraňování následků z minulosti a profylaxí v současnosti a blízké budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že rozpory mezi vlasteneckými spolky tkví ve třech příčinách, z nichž všechny nemohou být předmětem působení koncepce patriopluralismu. 1. marginalizace vlasteneckých spolků, které přitahují svoji „vyloučeností“ patologické jedince, kteří znemožňují efektivní spolupráci, 2. osobní ambice projevující se falešným přesvědčením „o jediné správné cestě, které jsem si vědom pouze já“, 3. nepodstatné ideové rozpory, které nestojí proti triu RKV.

Za Červenobílý Konceptuální klub Lva Borského redaktor Lavr.

Patriopluralismus vychází k 129. výročí narození Lva Borského (*2. 9. 1883, †říjen 1944 Osvětim). Po krátkém představení Patrismu budou následovat další články a do konce týdne zveřejníme první publikaci věnující se tomuto neologismu.

TOPlist