Ochránci v boji proti kantorům

Přidal: | publikováno: 30. 08. 2012

Po prázdninové odmlce pokračujeme ve výběru textů z přírodopisné studie Jaroslava ŽákaŠtudáci a kantoři“. Tentokrát si povíme o rodičích, kteří jsou pro každého žáčka utěšiteli a pevnou oporou před úlisnými kantory.

OTCOVÉ, MATIČKY A RODIČOVÉ VŮBEC, SDRUŽENÍ I JEDNOTLIVÍ

Ve svém boji proti kantorům jsou žáci podporováni údernou skupinou svých p. t. rodičů. Je to pomoc více než vydatná, neboť mezi rodiči jsou osobnosti vlivné, vysoce postavené, veřejně činné a vůbec hrůzu budící. Spojí-li se tlum významných činovníků v rodičovském sdružení, představují velmoc, s kterou musejí kantoři vážně počítati. Není sporu o tom, že kdyby rodičové postupovali svorně, co homogenní, výborně vyzbrojená jednotka, byli by kantoři smeteni jako plevy, aniž by se pokusili o vážnější odpor. Této impozantní jednoty však nebude nikdy dosaženo, neboť každý rodič dělí studující dítky na dvě přesně ohraničené kategorie. Skupinu prvou tvoří vlastní dítko rodičovo, jež oplývá dary ducha v míře zázračné, které je předurčují k velikým věcem. Je však zabedněnými kantory nepochopeno a nedoceněno. Rozvoj dítka je brzděn zejména tím, že většina prófáků na něm sedí. Snaží se tudíž rodič, aby pomocí rodičovského sdružení odstranil překážky, jež se staví v cestu jeho dítku na vítězné dráze životem. Ke druhé skupině patří všechna ostatní děcka, která jsou podle názoru rodičova přiblblá a neschopná, jsou kantory protežována a mírně posuzována. Mělo by se s nimi pořádně zatočit a co nejvíce je nechat propadat, aby nebránili vlastnímu dítku v svobodném rozvoji. Dosáhne-li houževnatý rodič, že jeho potomek šťastně proklouzl úskalími postupek a reparátů, opouští zrádně rodičovský šik a přebíhá do tábora kantorského.

V dobré snaze prospěti svým milovaným dítkám užívají rodičové lstí, úskoků, domluv, proseb, hrozeb a všech ostatních přípustných prostředků, aby obměkčili zatvrzelá srdce kantorů.

“Von si už, pane profesore, ve všem polepšil, jen z tý němčiny mu to nejde,” tvrdí matička, útočíc na neoblomného němčináře, ačkoli nadějný synek propadá ze šesti předmětů. Obejít všech šest zavilých vědců a každého přesvědčit, že “hoch si ve všem polepšil”, je výkon, jakého je schopna jen milující mateř. Neméně dojemná je scéna, když stařičký tatíček, povoláním řezník, tvrdí, že synka denně zkouší z řeckých tvarů a chlapec je umí tak dokonale, že i drsný chasník z jatek bývá dojat k slzám.

Často se stává, že zničený vědec prchá z hovorny, pronásledován houževnatou matičkou, která ho stíhá po chodbě, vnikne za ním do kabinetu a kvílí: “Dyk von se, pane profesore, celý noce nehne vod knihy. Na řemeslo se nehodí, z měšťanky ho vyhodili, tak aspoň dyby tu maturitu udělal.”

V prostičké víře v geniálnost a světové poslání svých dítek pronásledují rodiče kantory po celém ústavě, přepadají je na ulicích, dávají je do novin, vnikají do jejich příbytků, koří se jim a vyhrožují, neboť prófové jsou jedinou překážkou, která stojí v cestě jejich miláčkům, aby dosáhli kýžených met a životního štěstí coby aspiranti s 300 Kč měsíčně.

Jaroslav Žák

Študáci a kantoři. Přírodopisná studie (1937)

TOPlist